1 Juliol, 2017

Agost 2016 - Desembre 2018

Per què aquest període d’inactivitat pública del projecte?

 

“Polièdrica” neix l’any 2012 en el marc del LABmediació (coordinat per Sinapsis), el programa de mediació del Centre d’Art de Tarragona (CA Tarragona). El 2013, el Centre d’Art tanca i el projecte “Polièdrica” es transfereix a Sinapsis amb el compromís de donar-li continuïtat.

 

Des de 2013, el projecte es sosté des de posicions activistes, amb fons propis de Sinapsis i algun suport institucional, que desapareix l’any 2016. Llavors, es decideix aturar el projecte (la seva activitat pública) i obrir un període de reflexió sobre la idoneïtat o no d’una proposta com aquesta i com fer-la sostenible.

 

És per aquesta raó que, temporalment, no trobaràs continguts en les dates compreses dins d’aquest període d’inactivitat de Polièdrica, durant el qual no es va publicar res.