23 Novembre, 2015
Notícia

Arts i educació: recursos per fer i pensar

Presentació MALETA PEDAGÒGICA ART + ESCOLA + LLUM (ACVic) i SITUACIONS PEDAGÒGIQUES FORA DEL NORMATIU (càpsula radiofònica del programa SON[I]A. Ràdio Web MACBA)

MALETA PEDAGÒGICA ART + ESCOLA + LLUM
Es tracta del primer recurs educatiu produït per ACVic Centre d’Arts Contemporànies amb el valor afegir de sorgir d’un projecte (el programa Art i Escola) fet en col·laboració amb centres d’educació infantil, primària i secundària de Catalunya. D’aquesta manera s’acompleix l’objectiu no gens fàcil de garantir la continuïtat i sostenibilitat del projecte, a l’hora que es fa un retorn a les escoles en un format, el de maleta pedagògica, integrat perfectament en el context educatiu

Des d’ACVic, la maleta pedagògica ART + ESCOLA + LLUM es presenta com un element més per promoure la presència de l’art a l’escola i fomentar la col·laboració entre els diferents agents implicats.

Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de facilitar als educadors uns materials senzills i lleugers per poder dur a terme a l’aula algunes de les experiències més significatives que han desenvolupat les 30 escoles implicades en l’edició ART I ESCOLA 04.

La maleta està adreçada a tots els centres educatius, entitats o persones que vulguin utilitzar aquest recurs per desenvolupar activitats educatives, artístiques o lúdiques entorn a la LLUM.

Els centres educatius i col·lectius que no hagin participat a l’edició ART I ESCOLA 04 podreu aprofitar tot el material que s’ha generat per adaptar-lo als seus interessos i compartir l’experiència seguint l’esperit col·laboratiu d’aquesta iniciativa.
———-
Maleta pedagògica ART + ESCOLA + LLUM.
Presentació: 26 de novembre de 2015 a les 17.30 h.
ACVic. Sant Francesc, 1. Vic.
Projecte de: ACVic dins del programa Art i Escola.
Idea de: col·lectiu Morir de Frío.
Disseny i construcció: Materials Educatius.
Amb el suport de: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya (OSIC).
———-
Més informació:
http://acvic.org/ca/161-acviccat/lab-is-art-i-escola/1877-maleta-art-escola-llum#demana

SITUACIONS PEDAGÒGIQUES FORA DEL NORMATIU. PROGRAMA SON[I]A (RWM)
Càpsula radiofònica dedicada a les metodologies de transferència de la informació i als moviments pedagògics fora del normatiu emesa dins del programa SON[I]A de Ràdio Web MACBA (RWM).

Aquesta càpsula ens provoca un doble interès. Per la banda dels continguts, el seu convidat, l’artista i educador Jordi Ferreiro, es centra en diferents projectes anòmals, subalterns i experimentals que, com a casos d’estudi, trenquen l’estructura i relacions que s’estableixen a l’aula. Exemples pràctics que operen entorn del joc, la performativitat i l’horitzontalitat per parlar de situacions pedagògiques fora del normatiu, afectes i aprenentatge significatiu i sistemes d’avaluació experimentals. Una conversa que Ferreiro ordena sota tres criteris bàsics: l’espai, els participants i la metodologia.

Per la banda del mitjà, destacar que el programa SON[I]A vol ser un espai de consum alternatiu de la informació que produeix l’activitat del MACBA, aprofitant sinergies que es generen a partir de la presència de personatges, activitats i sons que transcorren pel museu.
———-
Situacions pedagògiques fora del normatiu. Càpsula radiofònica programa SON[I]A (RWM).
Convidat: Jordi Ferreiro, artista, educador i col·laborador del MACBA.
Data d’emissió: 18 de novembre de 2015.
Sèrie produïda per: Dolores Acebal, David Armengol, Bani Brusadin, André Chêdas, Lúa Coderch, Lucrecia Dalt, Ricardo Duque, Sonia Fernández Pan, Jaume Ferrete, Antonio Gagliano, Carlos Gómez, Roc Jiménez de Cisneros, Raül Hinojosa, Yolanda Jolis, Sònia López, Lluís Nacenta, Enric Puig Punyet, Quim Pujol, Mario Quelart, Anna Ramos i Matías Rossi.
RWM és un projecte radiofònic del MACBA que explora les possibilitats d’Internet i el mitjà de la ràdio com a possibles espais de síntesi i d’exposició.
———-
Més informació:
http://rwm.macba.cat/es/sonia/jordi-ferreiro-situaciones-pedagogicas/capsula

També publicat al nostre Facebook.

Imatges: com la informació utilitzada per redactar aquesta nota, les imatges procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes i esdeveniments difosos.