17 Juliol, 2015
Notícia

Circ i escola. Directori de projectes pedagògics

La possibilitat d'intersecció entre projectes i pràctiques d'àmbits de treball diferents depèn del coneixement d’uns respecte dels altres i, sobretot, de saber llegir les diferències com a complementarietats creatives.

D’aquí les moltes possibilitats que ofereix l’eina que està desenvolupant l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) per crear vincles i xarxes a partir d’identificar i fer visibles les potencialitats de treballar en comú entre el circ i l’escola. Per facilitar-ho al màxim, es presenta en format directori de projectes pedagògics que utilitzen el circ com a eina educativa i que estan pensats per poder incorporar-se als centres educatius.

Aquest directori és, doncs, una excel·lent font de consulta per descobrir el circ com a espai d’aprenentatge a l’escola. Hi ajuda encara més el fet que els projectes s’hi recullen indexats per edats (educació infantil, primària i secundària), àmbits (escolar i extraescolar), marc (tutoria, matèries curriculars, llengua estrangera, educació física, educació emocional i activitat puntual) i ubicació geogràfica.

Per altra banda, la informació sobre cada projecte està estructurada en format fitxa on, a més de les dades generals i de contacte, es detallen els continguts i objectius pedagògics de cada proposta, així com la infraestructura i recursos humans necessaris per dur-les a terme.

Si penseu que el vostre projecte encaixa en aquest directori, l’APCC us convida a posar-vos-hi en contacte (a l’enllaç hi trobareu el correu electrònic i el telèfon de l’associació).
———-
Circ i escola. Directori de projectes pedagògics que utilitzen el circ com a eina educativa.
Una iniciativa de la comissió de formació de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC).
———-
Més informació i contacte:
https://circiescola.wordpress.com/

També publicat al nostre Facebook.

Imatges: com la informació utilitzada per redactar aquesta nota, les imatges procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes difosos.