12 Novembre, 2015
Notícia

Cultura juvenil auto-gestionada

Exposició CIUTAT ESPERANÇA, RE-TRATOS DE BARRIO (El Parlante i Pla Comunitari de Ciutat Meridiana) i taller PROGRAMA STREAMMING (Càmeres i Acció al Casal de Joves Casa Sagnier).

Des de diferents formats i mitjans, els i les joves exerceixen el seu dret,  a participar activament en la producció cultural, a construir veus i visions pròpies sobre sí mateixos i allò que els envolta de forma col·laborativa i auto-gestionada.

Pim, pam Polièdrica: fotografia participativa amb joves
CIUTAT ESPERANÇA, RE-TRATOS DE BARRIO. Aquesta exposició mostra en imatges la visió que tenen del barri de Ciutat Meridiana els i les joves que hi viuen. Exposició al Centre Cívic Boca Nord de Nou Barris, emmarcada dins del projecte Ciutat Esperança, coordinat pel col·lectiu El Parlante i el Pla Comunitari de Ciutat Meridiana.
Més informació:
http://ciutat-esperanca.elparlante.es/

Pim, pam Polièdrica: joves i periodisme social
PROGRAMA STREAMMING. Taller on es treballa el periodisme social amb joves, creant un programa de format televisiu per emetre en streamming a la xarxa. Els i les joves treballen en grup i de manera autogestionada, dissenyant el programa, definint-ne l’estructura, decidint els rols, creant el plató, gravant, editant i difonent online els seus propis continguts. Edat: De 12 a 25 anys. Organitza: Casal de Joves Casa Sagnier. Taller coordinat per Associació CàmeresiAcció.
Més informació:
http://ccivics.bcn.cat/casasagnier/pagina/7676

També publicat al nostre Facebook.

Imatges: com la informació utilitzada per redactar aquesta nota, les imatges procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes i esdeveniments difosos.