16 marzo, 2015
Notícia

Practiques col·laboratives des de l'àmbit de joventut i cultura

CICLE PANTALLA ALTERNATIVA / PROJECTE BARRIS I ACCIÓ / PUBLICACIÓ UN INSTANTE... TODA UNA VIDA

Parlant sobre la relació entre joventut i cultura, un lloc comú des de la gestió cultural ha estat el d’assumir que els productes culturals de «qualitat», a partir d’una certa edat, no interessen als i les joves.

Sense entrar en la problemàtica distinció entre alta cultura i cultura popular, atès el seu plantejament històric, volem fixar-nos més en el canvi de relació entre la ciutadania, el jovent i el producte cultural. Quan els interessos, els imaginaris i el protagonisme dels i les joves estan en el centre de l’activitat o del procés de producció, aleshores es construeix una relació d’implicació i compromís que ens fa plantejar que potser no és que la joventut tinguin un problema d’interès amb la cultura, sinó que la cultura no es gestiona per tal que ells i elles en siguin protagonistes i no només consumidors.

Els següents projectes posen el punt de mira en unes pràctiques col·laboratives de participació i de cocreació que responen en aquest canvi de paradigma.

CICLE PLANTALLA ALTERNATIVA
Cicle de cinema d’autor ideat per la Unió Jove Alternativa Cinemàtica (UJAC), el col·lectiu de joves programadors de l’Auditori de Sant Martí.

Aquest grup de joves d’entre 15 i 19 anys farà una selecció de cinc pel·lícules que es projectaran d’ara i fins el juliol. UJAC és responsable no només de la tria dels films, sinó també de les presentacions a la sala, de la comunicació i la difusió. Per a desenvolupar la programació el grup es reuneix cada divendres a la tarda, en companyia de professionals de l’equip d’A Bao A Qu.
———-
Cicle Pantalla Alternativa.
Auditori Sant Martí. Centre Cívic Sant Martí. Plaça Angeleta Ferrer, 2.
De març a juliol de 2015.
Organitza: iniciativa de l’Auditori de Sant Martí i l’associació A Bao A Qu.
L’entrada és lliure. Aforament limitat.
———
Més informació: 
http://ccivics.bcn.cat/auditorisantmarti/pagina/8522#

PROJECTE BARRIS I ACCIÓ 
Un projecte que treballa en la creació col·lectiva d’un catàleg multimèdia dels recursos i entitats que ofereix el barri, feta per els/les mateixes joves i oberta al públic. Treballant la interacció amb la ciutat i despertant consciència de la capacitat d’autogestió dels veïns/es en la creació d’espais col·lectius i les possibilitats que aquests ofereixen.
———–
Un projecte de l’Associació Càmeres i Acció, un col·lectiu que dissenya projectes per apoderar audiovisualment als i les joves, fent pedagogia mediàtica i fomentant una visió crítica davant l’actualitat informativa.
———–
Més informació
http://cameresiaccio.org/tag/barris-i-accio/

PUBLICACIÓN UN INSTANTE… TODA UNA VIDA. MUJERES VITALES POR LAS CALLES DE XIXÓN
El alumnado de diversificación del I.E.S Padre Feijoo de Gijón ha realizado las imágenes de este cuaderno fotográfico que recorre esta ciudad asturiana de la mano de artistas, activistas de la lucha sindical, los derechos humanos y los derechos civiles, feministas, cooperantes y mujeres que abanderaron la lucha antifranquista. 

Un grupo de alumnos y alumnas del instituto ha trabajado en este proyecto desde noviembre de 2014, siendo protagonistas en todo el proceso, desde los debates y reflexiones llevados a cabo en los talleres sobre igualdad y fotografía social, pasando por la realización de las entrevistas y las fotografías a las mujeres, hasta la presentación del acto-homenaje llevado a cabo en LABoral Centro de Arte en marzo de 2015.
———-
Edita: Acción en Red Asturies. Proyecto Con.vive para la promoción de los buenos tratos, los derechos humanos y la acción solidaria en la comunidad educativa a través de diferentes disciplinas artísticas (cine, fotografía, arte plástico, música…).
La publicación se presentó en marzo de 2015 en Laboral Centro de Arte.
———-
Acceso a la publicación:
http://www.accionenredasturies.org/upload/20150307150801_0.pdf
Más información:
http://www.accionenredasturies.org/detallenot.php?vari=525

També publicat al nostre Facebook.

Imatges: com la informació utilitzada per redactar aquesta nota, les imatges procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes i publicacions difosos.