9 Febrer, 2015
Notícia

Fer i explicar

ANUARI 2014 :: desdelaminat.net. Butlletí electrònic / DESCOMPRESSIONS, publicació online (UNZIP Torre Muntadas) / DOCUMENTAL (LaFábrika detodalavida).

Tant la producció cultural com la comunitària comparteixen el dilema que es genera entre produir i fer visible, donar a conèixer allò que s’ha fet. La ingent quantitat de mitjans i xarxes permeten fer-nos visibles amb certa facilitat i immediatesa, generant a la xarxa, en les comunitats més o menys properes, una imatge del que som, del que sembla que fem. Per trencar amb aquesta lògica de “lectura surf” o “mirada instagram” proposem tres formats que aquests projectes de lògica local utilitzen per explicar allò que fan.

ANUARI 2014 :: DESDELAMINA.NET. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
D’aquesta manera difonien a través de facebook (31/01/2015) el seu anuari 2014:

 “Comencem l’any amb aquest butlletí electrònic en forma d’anuari per fer memòria del més destacat publicat a desdelamina.net el passat 2014.

Hem endreçat aquesta tria per grans blocs: Articles que reflecteixen el dia a dia del barri i la seva gent, les cartografies sensibles, les referències d’altres mitjans de comunicació, els temes de fons presents durant l’any, els reallotjaments i el Pla de transformació, els petits temes relacionats amb l’estiu, els temes més generals que ens afecten a tothom i les referències pròpies al projecte”.

desdelamina.net és un projecte de dinamització comunitària nascut l’any 2003 com un canal de promoció de la vida al barri, on les entitats que hi treballen i la gent que hi viu puguin participar en el seu desenvolupament.
———-
A més de l’anuari, que publiquen desde 2011, a la web del projecte es publica un recull mensual, el ddlm exprés, amb les últimes publicacions de la web i els anuaris anteriors, que es pot rebre per correu electrònic. 
———-
Enllaç a l’anuari 2014 :: desdelamina.net: http://us2.campaign-archive1.com/?u=539b926843d793f07412e2bb2&id=d05888a7c9&e=7a66cee6c7
Enllaç al ddlm expréshttp://www.desdelamina.net/drupal/content/desdelamina-expr%C3%A9s

DESCOMPRESSIONS. PUBLICACIÓ ONLINE D’UNZIP TORRE MUNTADAS
En l’apartat |Què és| d’aquesta publicació, hi podeu trobar la següent definició:

“Publicació on-line on podreu trobar-hi una àmplia diversitat de continguts relacionats amb l’activitat /UNZIP Arts Visuals al Prat, sempre amb l’objectiu d’intentar expandir cada una de les propostes. Hi trobareu textos, vídeos, publicacions i links a blocs o webs específics que conformen un arxiu editorial, quelcom que pretén iniciar una tasca crítica de divulgació de l’activitat que promou aquest dispositiu”.

Els altres apartats de la publicació, a més de la portada, són: Catàleg (documentació detallada sobre el projectes artístics) | Documental (arxius documentals sobre  algun procés, projecte o activitat) | Articles | En diferit (registres de xerrades, ponències, taules rodones, etc.) | Publicacions (per a la seva consulta online o impressió a paper), entre d’altres.

Pel que fa a UNZIP, en el mateix apartat |Què és|, hi haureu pogut llegir que es defineix com a un dispositiu de suport i mediació de les arts visuals al Prat de Llobregat, amb una tasca principal: generar i compartir coneixement, promoure la reflexió crítica i difondre els projectes que impulsa (…).
———-
Edita: Ajuntament del Prat de Llobregat.
Direcció tècnica: Departament de Cultura.
Coordinació i continguts: Associació d’Amics de l’Art del Prat.
———-
Enllaç a la publicació: http://www.unzip.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4KZTBrrv5BN2cBD3C6RsOO-viuw8mhtyWqJLjBpjD_Ig

DOCUMENTAL. LAFÁBRIKA DETODALA VIDA. EL INICIO
Acompañando la publicación del documental en el canal youtube se encuentra este texto:

“Primer documental de una serie que pretende acompañar el proceso de creación y funcionamiento de LaFábrika detodalavida (LFDTV) (….)

Este primer episodio muestra el camino recorrido hasta febrero del 2014 (hace ahora un año). Desde la formación de la asociación, hasta el proceso de financiación colectiva, pasando por la firma de un convenio elaborado a través de internet”.

En esta misma introducción y en relación al proyecto, LFDTV se define como una asociación extremeña que trabaja por la gestión social de territorio y la ocioculturaen el ámbito rural. En la cabecera de su página web se añade: Producción cooperativa, procomún y cultura libre.
———–
Fecha de publicación: 06/02/2015
Duración: 17,27 min.
Dirección: Nacho Ruiz Cambero y Chico Ruiz Cambero
Artislick Prrducciones
LFDTV
Cofinanciado a través de goteo.org
———-
https://www.youtube.com/watch?v=UNz9y10KP_w

També publicat al nostre Facebook.

Imatges: com els textos utilitzats per redactar aquesta informació, les imatges d’aquesta publicació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes difosos.