9 Març, 2016
Notícia

Pels voltants del museu

Curs d’AGENTS DINAMITZADORS DE PROJECTES ARTÍSTICS (EART) i jornada IDENTIDADES Y RELACIONES FRONTERIZAS (Museo Reina Sofía).

CURS D’AGENTS DINAMITZADORS DE PROJECTES ARTÍSTICS
Com construir estratègies de mediació vinculades a projectes artístics contemporanis? El curs explora nous contextos i noves iniciatives artístiques per implicar, conscienciar i crear nous públics. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l’educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de mostrar possibles metodologies i pautes crítiques per crear i accionar.

 

El curs s’organitza a partir de quatre àmbits que mostren diverses maneres d’aproximar-se a les pràctiques d’educació i creació artístiques contemporànies:

 

Bloc 1. Coordenades d’acció

 

Bloc 2. Desplaçaments i espais colindants entre art, pedagogia, mediació i territori

 

Bloc 3. Altres maneres de transitar el museu

 

Bloc 4. Processos educatius i artístics en entorns d’educació formal
———–
Curs d’Agents dinamitzadors de projectes artístics.
2, 9, 16 i 23 d’abril de 2016. De 10 a 14h.
Espai EART. C/ Torrijos, 68. 08012. Barcelona.
Organitza: Experimentem amb l’ART.
Modera: Dolors Juarez (Experimentem amb l’ART).
Ponents: Fermín Soria (educador, investigador i treballador cultural en els àmbits de l’educació en museus i centres d’art) / Ramon Parramon (artista i investigador cultural. Director d’Idensistat i ACVic Centre d’Arts Contemporànies)/ Lluc Mayol (La Fanzinoteca, Art Doules, UNZIP) Anna Ramos (coordinadora de Ràdio Web MACBA) / Teresa Rubio (servei educatiu Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat) / Berta Sumpsi (artista-educadora) i Gisel Noè (equip de direcció del Mataró Art Contemporani).
———-
Més informació i inscripcions:
http://www.experimentem.org/00novetats/dinamitzadorsDeProjectes.html

 

IDENTIDADES Y RELACIONES FRONTERIZAS
El departamento de educación del Museo Reina Sofía convoca una jornada de debate sobre la reconfiguración contemporánea de las relaciones entre educación y arte, con la participación de Mónica Romero y Oriol Fontdevila. Mediante un diálogo abierto con los ponentes, se discutiran las fricciones e hibridaciones entre las identidades de artista, educador y comisario, en un momento en que el auge de nociones como “giro educativo” o “mediación” ha desplazado problemáticamente las relaciones entre estos roles. También se abrirá una reflexión sobre los procesos formativos necesarios para estos agentes, el papel social de la educación de las artes, o las posibilidades educativas del museo.

 

El seminario está dirigido a todas aquellas personas que se dedican profesionalmente a la mediación y educación artística, o que tienen interés en este campo.
———-
Jornada Identidades y relaciones fronterizas.
9 marzo de 2016 a las 17h.
Edificio Nouvel, Sala de Protocolo. Museo Reina Sofia.
Organiza: Dpto. de educación. Museo Reina Sofía.
Participa: Mónica Romero (artista, educadora y gestora cultural) y Oriol Fontdevila (crítico de arte, investigador y comisario).
En el marco de: proyecto Transforma, financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso.
———-
Más información e inscripciones:
http://www.museoreinasofia.es/actividades/arte-educacion

 

També publicat al nostre Facebook

Imatges: com la informació utilitzada per redactar aquesta nota, les imatges procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes i esdeveniments difosos.