POLIEDRICA - Espai de consulta en Xarxa

Pràctiques col·laboratives i de mediació des de les polítiques culturals, les arts i la cultura

Els continguts de Polièdrica estan subjectes a una llicencia de Reconeixement - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons sempre i quan no s'indiqui el contrari

Polièdrica és una plataforma wiki entorn de les polítiques culturals de proximitat, i les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives. Està pensada per promoure la recerca, l’intercanvi i el debat, la creació d’arxiu, la informació i la difusió sobre aquestes polítiques i pràctiques. 

Representació diversa de pràctiques culturals 
Les pràctiques culturals representades són diverses: dansa, arts del moviment, arts escèniques, arts visuals, cinematografia i documental col·laboratiu, art sonor, arquitectura i urbanisme, música i desenvolupament comunitari, cartografia, performance, comissariat col·laboratiu i crítica d’art, gestió cultural, pedagogies culturals i col·lectives, educació artística... El projecte es va fent més polièdric a mesura que es van desenvolupant les seves línies d’acció i es van incorporant nous punts de vista.

Donar visibilitat, ser un node informatiu i fer arxiu
Polièdrica vol donar visibilitat a les pràctiques col·laboratives: als projectes, entitats i agents culturals o fonts documentals relacionats amb aquestes pràctiques, així com a les administracions, equipaments i programes que desenvolupen polítiques culturals de proximitat.

Wiki, bloc i butlletí
Polièdrica desenvolupa un espai wiki, un bloc i un butlletí mensual (sortirà al gener de 2014) on es fa un recull sobre pràctiques i esdeveniments rellevants relacionats amb l’activitat de Polièdrica i de les pràctiques col·laboratives a tot el territori. Desenvolupa, també, una política de difusió i comunicació amb l’objectiu d’esdevenir una font d’informació de referència tant per als sectors artístic i cultural com per el teixit social.

Presentacions i tallers
Polièdrica impulsa presentacions i tallers per introduir les pràctiques col·laboratives i facilitar trobades on posar en comú experiències i coneixements, on debatre i aprofundir sobre les temàtiques d’interès, on proposar i generar continguts per a la wiki.

Lector@s múltiples
Polièdrica es dirigeix a persones de camps professionals diversos com educació, salut, àmbit social, etc. que vulguin conèixer les possibilitats d’interacció de la seva disciplina amb les pràctiques artístiques.

Polièdrica també es dirigeix a persones de l’àmbit artístic i cultural que vulguin conèixer metodologies col·laboratives, aprofundir en projectes i documentació o tenir una perspectiva transversal d’aquestes pràctiques, plantejades des de la col·laboració, en contacte amb disciplines artístiques diverses.

Continguts relacionals
Polièdrica organitza els seus continguts en Fonts documentals (publicacions, articles, tesis, vídeos, etc.), Projectes i Glossaris. Així mateix, dóna l’opció d’una navegació pedagògica a partir de Panoràmiques i Itineraris. És, sobretot, una wiki relacional basada en una interrelació raonada entre articles. 

Codi obert
Polièdrica facilita tot el material dels seus articles en codi obert per tal que sigui utilitzat d’acord a la Llicència de Creative Commons 3.0 i en contextos de formació, aprenentatge o difusió.

Sostenibilitat en la xarxa
Polièdrica és un projecte en procés. Per tal de ser sostenible creix com una xarxa, obrint espais de complicitat, col·laboració i intercanvi amb persones i entitats, convertint-se d’aquesta manera en una proposta col·lectiva. 

Estructura associativa
Polièdrica treballa per esdevenir una estructura en xarxa on es reuneixin entitats i persones que comparteixen els objectius de Polièdrica amb un grau d’implicació i participació divers. Aquesta xarxa tendeix a una forma d’organització jurídica concreta, que és la d’una associació.