30 juny, 2020
Notícia

Teatre comunitari i pràctiques artístiques col·laboratives per a un temps nou (Part I)

Col·loqui ofert pel Centro Dramático Nacional amb el propòsit de repensar els nexes entre l'art, l'activisme i el treball social com a motor de canvi i generador de solucions creatives a problemes concrets, per crear projectes en comú on la vida de les persones se situï en el centre.

Aquest col·loqui, organitzat pel Centro Dramático Nacional dins de la seva secció “El teatro por llegar”, compta amb la participació d’Ana Longoni (directora d’Activitats Públiques del Museu Reina Sofía i una de les impulsores del projecte Museo Situado), Laura Presa i Fernando Gallego (fundadors de la companyia La Rueda), que parlen de la seva experiència amb el teatre comunitari i del projecte Mosaicos, i Jana Pacheco, que comparteix algunes experiències sobre treballs artístics i escènics amb col·lectius feministes i diferents comunitats.

 


 

Dates: 30 de juny
Organitza: Centro Dramático Nacional (inaem, Ministerio de Cultura y Deporte)
A càrrec de: Ana Longoni, Jana Pacheco i La Rueda Teatro Social
Més informació: cdn/teatro-comunitario-y-practicas-artisticas-colaborativas

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.