24 març, 2022
Notícia

1r Fòrum de les Arts a l’Educació

El ConCA convoca aquesta trobada a Barcelona per impulsar una major presència de les arts com a llenguatge i com a competència transversal a l’educació obligatòria, compartint experiències existents tant a Catalunya com al conjunt europeu.

Amb la convocatòria d’aquest Fòrum, impulsat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, es vol accelerar la incorporació de les arts a l’educació obligatòria (Inicial, Primària i ESO) com a eina d’alfabetització artística i com a instrument de formació integral de la persona. El CoNCA és l’organisme encarregat d’assessorar el Govern de la Generalitat de Catalunya en el conjunt de la política cultural, vetllar pel suport a la creació artística i per la seva promoció, així com pels ensenyaments artístics, amb la voluntat de servir a la comunitat educativa i als diversos sectors de la cultura.

 

Aquesta trobada es planteja a partir d’experiències capdavanteres, tant catalanes com del context europeu, i des de la implicació de les diferents administracions. Per això s’organitza de la mà dels Departaments de Cultura, Educació i Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com de les quatre Diputacions catalanes (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida), les dues associacions de municipis (Federació de Municipis de Catalunya ­–FMC– i Associació Catalana de Municipis –ACM–), l’Ajuntament de Barcelona, la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Interarts, aplegats sota el Consell Rector del Fòrum.

 

L’objectiu és compartir experiències i formular propostes concretes per avançar en les polítiques educatives sobre les arts. La idea és que d’aquest Fòrum en surti una Carta de les Arts a l’Educació amb recomanacions per a les administracions i amb compromisos per part d’aquestes i, també, la constitució d’un espai permanent de reflexió i seguiment amb els agents implicats.

 

En el marc d’aquesta trobada també es presentarà la Cartografia de les Arts a l’Educació a Catalunya, un mapa de les iniciatives existents que es completarà amb indicadors de bones pràctiques de formació artística aplicada al sistema educatiu, en les fases de primària i secundària obligatòria, així com una anàlisi d’alguns casos. Aquest projecte en construcció, que també impulsa el CoNCA per tal d’enregistrar les aliances locals arts/educació i els centres artístics productors de recursos pedagògics, serà presentat per Eva García (directora de ComuArt).

 

Les sessions plenàries del Fòrum es podran seguir en streaming a través del Canal de YouTube del CoNCA i, un cop acabat, a la seva web s’hi podran trobar els materials escrits i audiovisuals generats en l’esdeveniment i en el procés que l’ha precedit.

 

 

Programa del 1r Fòrum de les Arts a l’Educació

 

A través de sessions plenàries i l’organització de diàlegs i grups de treball el programa de la trobada proposa reflexionar sobre Les raons de les arts a l’educació —les arts com a llenguatge i com a eina per al desenvolupament integral de la persona—, Els models d’actuació —les diverses formes innovadores de tractament de les arts a l’educació i els agents que hi intervenen— i La formació de formadorxs —la capacitació de mestres, de professorxs d’ESO i d’artistes i mediadorxs que hi col·laboren—.

 

Les raons de les arts a l’educació

 

Sessió plenària amb Mylène Bidault (especialista en Drets Humans. Alt Comissariat dels Drets Humans de les Nacions Unides), Marina Garcés (filòsofa), Núria Sempere (directora general de l’ESMUC) i Jordi A. Jauset (divulgador científic) | Modera: Gemma Carbó (presidenta d’Interarts)

 

Els models d’actuació

 

Sessió plenària amb Ester Bonal (professora de música), Sergi Díaz (director de Cultura i Educació als Barris de l’Ajuntament de Barcelona), Marta Esteve (vocal de la CCF i directora de la Fundació Carulla) i Lluís Vallvé (mestre d’Educació Visual i Plàstica) | Modera: Enric Aragonès (professor de l’ESMUC i de l’EMMCA de l’Hospitalet de Llobregat)

 

La formació de formadorxs

 

Sessió plenària amb Fernando Hernández-Hernández (professor de la Unitat de Pedagogies Culturals de la Facultat de Belles Arts de la UB), Albert Casals (professor del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB), Josep Lluís Zaragozà (catedràtic de Música a l’ensenyament secundari i professor de Didàctica General de l’ESMUC) i Senén Roy (consultor en polítiques culturals d’acció comunitària) | Modera: Rosa M. Girbau (inspectora d’Educació)

 

 

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

 

Entre les funcions d’aquest organisme de la Generalitat de Catalunya està la d’informar al Govern català i al Parlament sobre l’estat de l’educació en la cultura i, especialment, de l’ensenyament de les professions vinculades a la cultura i a les arts.

 

El CoNCA ha de vetllar, doncs, pels ensenyaments artístics i per la presència de les arts en l’educació, des de la consideració que les arts són imprescindibles en l’educació integral de les persones i, per tant, en l’educació primària i secundària obligatòries per a tota la ciutadania.

 

 

Dates: 1 i 2 d’abril
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona
Les sessions plenàries es podran seguir en streaming a través del Canal YouTube del CoNCA
Organitza: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
A càrrec de: Departaments de Cultura, Educació i Universitats (Generalitat de Catalunya), Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, FMC, ACM, Ajuntament de Barcelona, CCF, Fundació Bofill i Interarts/Consell Rector del Fòrum
Participa: Mylène Bidault (Alt Comissariat dels Drets Humans de la ONU), Marina Garcés, Núria Sempere (ESMUC), Jordi A. Jauset, Gemma Carbó (Interarts), Ester Bonal, Sergi Díaz (Cultura i Educació als Barris, Ajuntament de Barcelona), Marta Esteve (CCF i Fundació Carulla), Lluís Vallvé, Enric Aragonès (ESMUC i EMMCA), Fernando Hernández-Hernández (Facultat Belles Arts UB), Albert Casals (Departament Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal UAB), Josep Lluís Zaragozà (ESMUC), Senén Roy i Rosa M. Girbau (Departament d’Educació)/Participants sessions plenàries; Eva García (ComuArt)/Presentació de la Cartografia de les Arts a l’Educació
Més informació, inscripcions i programa: conca.gencat.cat/forum-de-les-arts-a-leducacio

 

 

 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més espais de trobada entre art i escola

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.