9 maig, 2014
Notícia

Agenda 21: 10 anys de cultura per a la democràcia i la sostenibilitat

Amb motiu del seu 10è aniversari, l'Agenda 21 de la Cultura (2004-2014) ha produït un vídeo on s'hi resum la seva trajectòria i filosofia

El maig de 2004 es va iniciar la trajectòria de l’Agenda 21 de la Cultura, promoguda per la Comissió de Cultura de l’associació internacional Ciutats i Governs Locals Units (CGLU): 10 anys per aprendre, cooperar i promoure polítiques i programes sobre el paper de la cultura en el desenvolupament sostenible.

 

Amb motiu del seu 10è aniversari es presenta aquest vídeo on es resum la filosofia de l’Agenda 21: fer que cultura –patrimoni, creativitat, diversitat, coneixement– serveixi a la democràcia i promoure la cultura com a la quarta dimensió del desenvolupament sostenible, juntament amb l’economia, la inclusió social i el medi ambient.

—–

Dates: 2014.

Produeix: Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

En el marc de: 10è aniversari Agenda 21 de la Cultura.

—–

Més informació:

agenda21culture.net/10o-aniversario

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.