15 setembre, 2022
Notícia

Ajuts per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes

Dins de la seva línia de subvencions per impulsar la cultura al medi rural, l’OSIC ajuda a finançar projectes relacionats amb la formació, incloses les activitats extraescolars, de transferència i mediació artística i cultural.

L’objectiu d’aquesta línia de subvencions convocada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees rurals, mitjançant el finançament de projectes i activitats que representin una contribució significativa a l’ecosistema cultural del territori.

 

Des de Polièdrica en destaquem l’ajuda al finançament de projectes que estiguin relacionats amb activitats de formació, incloses les activitats extraescolars, de transferència i mediació artística i cultural, així com aquelles que fan ús de les noves tecnologies.

 

Les ajudes també dediquen un apartat als projectes gestionats per agents articuladors, laboratoris d’idees, iniciatives transdisciplinars, agrupacions transectorials que afavoreixin l’experimentació, la investigació i la innovació cultural en el territori.

 

De la mateixa manera, s’hi inclouen esdeveniments, espectacles artístics o culturals, festivals, exposicions, cicles, circuits, fires i mercats i altres activitats culturals similars que abastin qualsevol dels àmbits de la cultura.

 

Els projectes i activitats culturals hauran de desenvolupar-se al medi rural, és a dir, a municipis amb una població inferior a 30.000 habitants i una densitat inferior a 100 habitants per km². Queden excloses d’aquesta línia de subvencions totes les actuacions que formin part del programa de la festa major del municipi o de nuclis de població.

 

Aquesta línia de subvencions, que suposa una dotació pressupostària total de 2.368.984€, s’inclou en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU (Next Generation Catalunya) per al període 2022-2023. El pressupost mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 31.250€, amb un import mínim a sol·licitar de 25.000€.

 

S’hi poden presentar entitats de l’Administració local de Catalunya, organismes públics, fundacions, associacions i altres entitats, així com empreses i professionals.

 

 

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

 

Organisme del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’objectiu del qual és facilitar la sol·licitud d’ajudes en matèria cultural, millorar el servei mitjançant la simplificació i normalització documental, i optimitzar recursos i procediments.

 

L’OSIC compta amb comissions de valoració per a les diferents línies d’ajuts que convoca. Aquestes comissions tenen com a funció informar sobre les sol·licituds d’ajuts de procediments de concurrència competitiva.

 

 

Dates: Termini de presentació de sol·licituds obert fins el 27 de setembre
> Termini d’execució dels projectes: De l’1 de gener del 2022 al 30 de novembre del 2023
Convoca: Departament de Cultura (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, OSIC) de la Generalitat de Catalunya
Dirigit a: Entitats de l’Administració local de Catalunya, organismes públics, fundacions, associacions i altres entitats, així com empreses i professionals
En el marc de: Pla de recuperació per a Europa (Next Generation Catalunya) 2022-2023
Més informació: cultura.gencat/fons-next-gen-eu/ajuts-per-ampliar-i-diversificar-oferta-cultural-en-arees-no-urbanes

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més convocatòries en relació amb mediació, formació o medi rural


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.