4 febrer, 2021
Notícia

Ante un clamor que no pueden desoír: Una ética de catástrofe

Manifest de l'assemblea Museo Situado del Reina Sofía davant la inacció de l'Ajuntament de Madrid enfront de la catàstrofe sanitària i social que travessa la ciutat, el barri de Lavapiés i, per extensió, també aquest museu.

Aquest manifest de la xarxa de col·laboració Museo Situado denúncia la falta de resposta i l’abandonament per part de les autoritats madrilenyes respecte als col·lectius més vulnerables del barri de referència del Museo Reina Sofía. S’adhereixen a aquesta denúncia els col·lectius i associacions veïnals de Lavapiés que, conjuntament amb el Reina Sofía, constitueixen l’assemblea de Museo Situado. Més de 20 col·lectius, associacions, xarxes i plataformes que es poden consultar en l’apartat Comunidad Museo Situado a la web del projecte. El mateix manifest ret compte de la raó de ser d’una iniciativa com Museo Situado i del seu clam actual: “No hi ha futur sense cultura, però tampoc hi ha cultura sense futur. Una institució cultural no pot desconèixer o ignorar les necessitats de les persones del seu entorn immediat”.

 

Mitjans de comunicació com el diari El País s’han fet ressò d’aquesta reivindicació amb la publicació d’articles com el de Sergio C. Fanjul, El Reina Sofía y los colectivos de Lavapiés denuncian la catástrofe sanitaria y social, on queden ben resumides les peticions dels i les seves signants. Es demana assegurar l’accés a la salut per a totes les persones i en totes les llengües migrants, més professorxs i també mitjans per a l’educació a la llar, un fons d’emergència residencial, la paralització dels desnonaments i el fre a la gentrificació, etc. L’article també recull les declaracions d’Ana Longoni, directora d’Activitats Públiques del Reina Sofía i responsable de Museo Situado, i Jesús Carrillo, portaveu de l’assemblea i antic responsable de les activitats i programes culturals del Museu, a més de professor d’Història i Teoria de l’Art de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i autor del llibre Space Invaders (Brumaria), que estudia l’evolució dels moviments artístics i polítics al barri. Carrillo i Longoni, juntament amb Mar Nuñez (artista, dissenyadora i activista veïnal) són els i les portaveus del manifest.

 

Comptat i debatut, es demana que l’Ajuntament de Madrid s’assegui a dialogar amb els col·lectius socials organitzats que estan suplint els Serveis Socials absents o inactius, i que s’acabi amb la política d’assetjament contra la xarxa d’espais autogestionats de la ciutat. Una petició que arriba, precisament, des d’una iniciativa com Museo Situado, que des de 2018 obre i s’obre a espais d’aliances i processos de treball col·laboratiu per endegar projectes d’incidència social en el territori, inspirats en els principis del feminisme, la lluita contra l’exclusió i el respecte a les diferències. Dinàmiques que vénen impulsades per la història d’organització, lluita i resistència de Lavapiés i dels seus moviments comunitaris en un exercici de permeabilització del Museu amb el seu barri.

 

Museo Situado es defineix com un territori híbrid entre allò institucional i allò social, habitat per una xarxa de col·lectius migrants, feministes i artístics, des de la voluntat col·lectiva de connectar el Reina Sofia al seu entorn immediat, a la seva trama de conflictes i expectatives. Va néixer en un altre moment dislocat i convuls viscut després dels disturbis que van seguir a la mort del jove manter senegalès Mami Mbaye mentre era perseguit per la policia en aquest territori afectiu de Lavapiés on, segons resa el perfil de Twiter de Museo Situado, es situa l’activitat d’aquest espai assembleari.

 

Des d’aquest espai es dóna visibilitat a campanyes, activitats, projectes, convocatòries i produccions, realitzades o en curs, impulsades des de la xarxa i decidides en comú. Exemples: organitzar un pícnic del barri al jardí del Museu, habilitar l’accés a la Biblioteca i Centre de Documentació per a persones sense papers, classes d’espanyol per a immigrants, una escola de drets, tallers de dansa, xerrades sobre els més diversos temes, aules per a infants de primària… L’activitat del Museo Situado en aquest temps es caracteritza per la seva diversitat a l’hora de buscar formes d’institucionalitat que passen per obrir el museu als desitjos i les necessitats del barri. De tot això en parla Ana Longoni en una conversa amb la Ràdio del Museo Reina Sofía.

 

L’actual hibridació del museu i d’allò social a Museo Situado és una experiència singular, amb uns inicis d’inevitable desconfiança i escepticisme dels col·lectius i associacions de Lavapiés respecte a la institució, i no exempta de paradoxes. No obstant, malgrat totes les seves paradoxes i com conclou el portaveu d’aquesta assemblea en el citat article d’El País: “Que s’articuli la protesta des del Reina Sofía li dona un caràcter diferent i tal vegada trobi un altre ressò: la cultura és un àmbit creador de drets humans i universals”.

 


 

Data de publicació: Febrer, 2021
Publica: Museo Situado (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
A càrrec de: Mar Núñez, Jesús Carrillo, Ana Longoni (Portaveus del manifest) i Comunidad Museo Situado/Firmants
Participa: Altres col·lectius, associacions, xarxes i plataformes adherides al manifest
Més informació: museoreinasofia.es/museo-situado/manifiesto-etica-catastrofe

 

Campanya a favor d’implantar el Pla d’Emergència Social desenvolupat al manifiest. Campanya de firmes a títol individual iniciada pel Museo Situado 

 

Informació relacionada:

 

El Reina Sofía y los colectivos de Lavapiés denuncian la catástrofe sanitaria y social
Article publicat a El País  (04/02/2021) 

 
 
Museo situado, colaboración y participación. Reportatge de La Aventura del Saber de RTVE (10/01/2022) 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.