16 novembre, 2021
Notícia

Aquí es fa Cultura!

Campanya de l’Ajuntament de Barcelona per conscienciar la ciutadania dels seus drets culturals i compartir una nova mirada sobre el fet cultural amb accions comunicatives com un fanzín interactiu.

Coincidint amb la presentació de la 2ª mesura de govern del Pla de Drets Culturals de Barcelona, amb l’enunciat “Cultura de base i sectors culturals: Dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural”, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un seguit d’accions comunicatives per donar a conèixer l’abast i significat del concepte drets culturals. Les accions s’agrupen en una campanya que té per lema “Aquí es fa Cultura!” amb l’objectiu de generar vincle amb totes les persones —subjectes de drets culturals— i buscar la complicitat de sectors i teixit productiu, entitats, associacions i agents interns de l’Administració. La campanya posa l’èmfasi en la reflexió respecte a la importància de l’accés i la participació envers les pràctiques culturals, i la formen un fanzín interactiu i sis vídeos.

 

Els productes comunicatius generats a la campanya volen arribar al conjunt de la ciutadania, en especial als col·lectius que habitualment no se senten apel·lats pel fet cultural, incidint en la importància dels petits gestos quotidians que no s’identifiquen com a pràctiques culturals per redescobrir el paper que la cultura exerceix en la vida de les persones. Aquesta és la funció del còmic digital que, amb llenguatge planer i directe, mostra el sentit i la missió d’una ciutat com Barcelona, declarada ciutat de Drets Culturals. En la confecció d’aquest fanzín han participat els il·lustradors i les il·lustradores Juanjo Sáez, Camille Vannier, Roberta Vázquez de Cabo, Marta Altieri, Néstor Fernández i Olga Capdevila, mentre que els textos són de Júlia Barceló.

 

El còmic, que més endavant s’editarà en paper, explica el concepte de cultura que es desprèn del Pla de Drets Culturals i posa exemples d’algunes de les 100 accions de les 9 mesures que integren aquest pla de ciutat per implementar noves polítiques públiques amb l’objectiu de reconèixer i eixamplar els drets culturals a Barcelona.

 

Amb el Pla de Drets Culturals de Barcelona presentat a l’abril, l’Ajuntament situa els drets culturals a l’altura d’altres drets fonamentals, des d’una perspectiva en què els vincles entre cultura i educació, cultura i tecnologia, cultura i innovació, i cultura i ciència constitueixin espais estratègics de projecció i de futur i, alhora, reforcin la vida democràtica de la ciutat.

 

Són les entitats, els equipaments i el teixit cultural i creatiu de la ciutat els que, juntament amb les àrees i els programes municipals, s’erigeixen en actors clau en el disseny i l’impuls de les diverses accions que es duran a terme per avançar en la posada en pràctica d’aquest nou marc de drets culturals. S’invertirà un pressupost de 68,7 milions d’euros per desplegar el programa d’accions previstes fins el 2023.

 

Pots llegir la notícia que Polièdrica va publicar amb motiu de la presentació del Pla aquí.

 


 

Dates: 2021-2023
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Participa: Juanjo Sáez, Camille Vannier, Roberta Vázquez de Cabo, Marta Altieri, Néstor Fernández i Olga Capdevila/Il·lustradorxs del fanzín; Júlia Barceló/Textos del fanzín
En el marc de: Pla de Drets Culturals de Barcelona 
Més informació i accés al fanzín: barcelona.cat/aqui-es-fa-cultura

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb els Drets Culturals 


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.