29 abril, 2022
Notícia

Art for Change | 2022

La convocatòria del programa “Art for Change” de la Fundació “La Caixa” ofereix ajudes a projectes artístics de diferents disciplines que fomenten el paper actiu de col·lectius en situació de vulnerabilitat o de barris i comunitats.

La finalitat de la convocatòria del programa Art for Change, creat per la Fundació “La Caixa” el 2007, és impulsar projectes de creació liderats per artistes que impliquin la participació activa de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social.

 

A través d’aquests processos creatius, s’ofereix a les persones participants l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura, en igualtat de condicions i oportunitats, i es contribueix a l’empoderament de persones o grups, i també a la regeneració i la millora de la convivència en barris i comunitats.

 

Poden presentar-s’hi artistes, equipaments, institucions o entitats culturals que promoguin processos de creació liderats per unx artista o equip d’artistes, projectes artístics participatius o comunitaris que puguin evidenciar el valor de la cultura com a motor de canvi i millora de la societat.

 

La convocatoria ofereix:

 

Ajuda econòmicaUn ajut no superior a 25.000€ bruts per dur a terme el projecte, que no podrà superar el 75 % del seu cost total.
Comunitat
Art for Change
Tres espais de trobada entre els projectes seleccionats que suposin la possibilitat de formar part de la comunitat de persones compromeses amb l’art com a element de transformació social.
AssessoriesPropostes d’assessoria durant el desenvolupament dels projectes.
SinergiesPossibilitat de nodrir les programacions de la xarxa de centres CaixaForum i CaixaForum Plus.

 

 

Art for Change 

 

Programa impulsat per la Fundació La Caixa que fomenta la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat en processos creatius vinculats a les arts plàstiques, la música, el teatre, el circ, la dansa o la literatura. Processos que afavoreixin la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència.

 

 

Dates: Termini de presentació de projectes obert fins el 31 de maig
Les propostes seleccionades es donaran a conèixer el novembre de 2022 i la major part del projecte haurà de transcórrer durant l’any 2023.
Convoca: Fundació “La Caixa”
Més informació, bases i accés a l’aplicació: fundacionlacaixa/art-for-change

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més sobre Art for Change i altres iniciatives que reben el suport d’aquest programa

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.