29 març, 2022
Notícia

ARTIS: Art per a la inclusió social

Interarts participa al projecte "ARTIS" de cooperació territorial entre França i Catalunya amb l'elaboració de metodologies d'intervenció i instruments transversals d'autoavaluació en matèria de cohesió i integració de grups vulnerables als equipaments culturals del territori transfronterer.

Amb la finalitat de donar suport a processos de cohesió social i incrementar així la participació ciutadana (especialment de col·lectius en risc d’exclusió sociocultural) en la vida cultural, el projecte ARTIS busca vertebrar una metodologia de treball conjunta que permeti enfortir i incrementar l’accés dels col·lectius més vulnerables als equipaments culturals del territori transfronterer dels Pirineus.

 

Aquest projecte europeu de cooperació territorial està liderat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya  i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). Al consorci del projecte també hi participen l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, L’Auditori, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, el Musée d’Art Hyacinthe Rigaud i l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

 

Aquest procés d’investigació-acció (2019-2022) inclou metodologies d’intervenció i un pla de treball conjunt orientat a donar resposta a aquests reptes en diferents entorns culturals (museístic, arts escèniques o patrimonial) que s’estan elaborant amb el suport d’Interarts, impulsant instruments transversals d’autoavaluació i millora de l’accessibilitat i la inclusió als recursos i serveis culturals.

 

Fruit d’aquesta col·laboració, entre març i octubre de 2021 s’han elaborat dos informes:

 

Estat de la qüestió

Recerca i identificació de les actuacions i bones pràctiques (Estat de la qüestió) que desenvolupa cada equipament/territori, a partir de les aportacions dels socis del projecte i del mapatge d’altres iniciatives rellevants en tots dos territoris.

 

Pla de treball transfronterer

Metodologia de Pla de treball transfronterer entre els socis per al disseny de programes d’accessibilitat i inclusió comunes, resultat de l’acció prèvia de diagnòstic.

 

 

 

 

Observacions per a uns equipaments culturals més inclusius

 

L’informe complet que s’està elaborant des del projecte europeu de cooperació territorial ARTIS estarà aviat disponible a la seva web però, des d’Interarts (organització privada sense ànim de lucre per al desenvolupament humà a través de la cultura), ja s’apunten unes primeres observacions per fer els equipaments culturals del territori transfronterer dels Pirineus més inclusius i cohesionadors.

 

Entre les principals observacions d’aquest procés es destaca la necessitat de:

 

· Donar valor als processos de cohesió i integració de grups vulnerables dins dels equips de treball i a la seva programació.

 

· Donar espai a la creació artística diversa (artistes-mediadorxs protagonistes), entenent que l’acceptació/comprensió i integració de la diversitat, a tots els nivells, millora la representativitat dels equipaments, interpel·lant directament a col·lectius diversos, element essencial per fomentar la trobada i l’enriquiment mutu.

 

· Parar esment al treball dels col·lectius de cultura comunitària a ambdós territoris a l’hora de teixir vincles amb el seu entorn, incloses persones en sever risc d’exclusió social. El treball des de la perifèria de la cultura, des dels marges, des de la resiliència, podria resultar inspirador en tot allò relatiu a l’ètica en els processos de treball, així com en les metodologies potencialment aplicables, basades en processos que s’estenen en el temps (processos duradors versus activitat puntual).

 

En coherència amb els principis de democràcia cultural, urgeix escoltar i conèixer les preocupacions de la societat civil, conèixer en profunditat les tendències contemporànies en els seus propis territoris per aprofitar les sinergies i així generar relacions més sostenibles i profundes: cocrear des del cor dels drets culturals per a tothom.

 

 

Dates: 2019-2022
Organitza: Departament de CulturaAgència Catalana del Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya), L’Auditori, MNACConseil Départemental des Pyrénées OrientalesMusée d’Art Hyacinthe Rigaud i Orchestre National du Capitole de Toulouse/Consorci projecte
Participa: Interarts 
Suport: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) | Interreg POCTEFA
Més informació: cultura.gencat.cat/artis

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb els Drets Culturals 


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.