8 gener, 2017
Notícia

Concomitentes

Asociació que neix com a resultat d'un procés de treball entre 2017 i 2018 entre la Fundació Daniel & Nina Carasso i les mediadores Julia Morandeira, Fran Quiroga, Verónica Valentini, Sören Meschede i Felipe G. Gil en representació de ZEMOS98. Posa en marxa un programa i una metodologia on la societat civil encarrega obres d'art compromeses amb l'ara.

Concomitentes experimenta a través de la mediació amb la producció artística contemporània on la ciutadania té un paper protagonista.

 

La clau del projecte és un Protocol de mediació que tracta de guiar a les mediadores per a generar un procés de col·laboració entre artistes i ciutadania el més sostenible, orgànic i productiu possible. El resultat dels processos de mediació ha de ser la creació d’una obra d’art que està encarregada per un grup de ciutadans que té una necessitat o pregunta irresolta i necessiten l’ajuda d’artistes per a plantejar escenaris possibles que abordin aquestes qüestions.

 

Concomitentes es desenvolupa sota altres noms en altres països, sent França el lloc on més anys porta desenvolupant-se sota el nom de Les Nouveaux commanditaires i amb el suport de la Fondation de France.

———-

Dates: 2017-en actiu

Organitza: Fundación Daniel & Nina Carasso, Julia Morandeira, Fran Quiroga, Verónica Valentini, Sören Meschede i Felipe G. Gil (ZEMOS98)

———-

Més informació:

zemos98.com/concomitentes

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos (darrera consulta: març 2020).

 

Contingut publicat el 2020 per completar l’arxiu Polièdrica 2017-2019.