10 març, 2020
Notícia

BornLab. Laboratori ciutadà de memòries 2020

El programa "BornLab. Laboratori ciutadà de memòries" (El Born CCM de Barcelona) impulsa projectes col·laboratius i de cocreació amb els agents del seu entorn. Ho fa desenvolupant trobades, un laboratori de creació i treball en xarxa, així com nous espais d'activació del territori i del context (visites experimentals), i processos de treball i creació comunitaris i/o educatius.

Des de 2019, L’equip del Born CCM desenvolupa noves estratègies de programació transversal, en una proposta que articula l’educació informal, la reflexió al voltant de les memòries populars, el treball de recerca i acció com espai d’aprenentatge, i metodologies experimentals i artístiques.

 

Aquest programa es desenvolupa en tres àrees i formats de treball diferents:

 

> Cultiu i escolta activa al territori, amb més de 40 trobades diverses per generar marcs de treball.

 

> Laboratori de creació i treball en xarxa. Mitjançant aquest procés de diàleg s’han desenvolupat dues accions-prototip i una sèrie de discussions i línies d’experimentació col·laborativa.

 

> Fruit del cultiu i del treball en xarxa, es desplega una sèrie de visites experimentals i processos.

 

Durant el 2020, es proposen 4 noves visites experimentals (pensades com espais d’activació del territori, del context i d’altres sabers i memòries dissidents) i 8 nous processos (processos de treball i creació que es donen en un espai de temps més llarg, i poden ser comunitaris o educatius).

 


 

Dates: 2020
El Born Centre de Cultura i Memòria. Plaça Comercial, 12. 08003 Barcelona
Organitza: El Born CCM
Més informació: elbornculturaimemoria/bornlab

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.