1 setembre, 2015
Aida Sànchez de Serdio
Aida Sànchez de Serdio
Article

Cartografiem-nos. Projecte educatiu per a infantil i primària

"Cartografiem-nos. Projecte educatiu per a infantil i primària" presenta i valora l’experiència educativa duta a terme entre els anys 2007 i 2009 per l’Àrea d’Educació i Acció Cultural d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma amb escoles de primària al voltant de la noció de territori i en relació amb les practiques d’art contemporani. S'hi recull la veu tant dels responsables del projecte en el museu com dels educadors/es.

Aquesta publicació representa una aportació bibliogràfica excepcional, com ho són en general les publicacions dels Departaments d’Educació i Acció Cultural de museus i centres d’art (els anomenats DEAC), ja que no és fàcil comptar amb els recursos humans, materials i econòmics per donar visibilitat als processos educatius que desenvolupen aquests departaments.

/ AUTOR@(S) O COORDINADOR@(S): Aina Bauzà

/ ANY DE PUBLICACIÓ: 2010

/ CIUTAT DE PUBLICACIÓ: Palma de Mallorca

/ EDITORIAL O ENTITAT FINANÇADORA: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 

 

L’equip de l’Àrea d’Educació i Acció Cultural d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i, concretament, la seva responsable en aquell moment, Aina Bauzà Medrano, coordina aquest volum per tal de documentar i reflexionar críticament sobre el seu projecte Cartografiem-nos. Aquest projecte es va realitzar entre els anys 2007 i 2009, aproximadament, amb les escoles CP Galtazó, Col·legi El Temple, CP La Soledat, Lycée Français MLF de Palma, CP Verge de Lluc i CEIP Escola Graduada.

 

El projecte Cartografiem-nos genera processos educatius a partir de la discussió sobre el territori i el paisatge a la ciutat de Palma, i de la relació d’aquest patrimoni amb el museu, tot servint-se de les estratègies pròpies de l’art contemporani, com ara les cartografies, les instal·lacions, els objectes trobats, la producció d’obres, etc. Això, a més, ho retorna cap a un debat institucional, tant dels papers respectius de l’escola i el museu, com de les polítiques educatives i culturals en general.

 

En els seus diversos apartats, el llibre explora àmbits i problemàtiques rellevants per al camp de l’educació en museus (però també per a l’educació en general), com ara les negociacions de col·laboració entre museu i escola, la complexitat de l’acompanyament en el dia a dia del treball educatiu dut a terme en col·laboració, els processos d’aprenentatge d’infants i educadors, i el context polític i institucional en què s’emmarca el procés en general. Això es fa incorporant les múltiples veus dels i les participants (responsables del museu, responsables de l’àrea d’educació, educadors i educadores del museu, mestres, etc.) de manera més reflexiva que no pas celebratòria.

 

 

 

/ PREGUNTA:

Quins aspectes i agents cal tenir en compte a l’hora de realitzar una publicació que dóna compte d’un procés educatiu complex i basat en la col·laboració?

 

/ PREGUNTA:

Que aporten les publicacions sobre projectes educatius en museus al col·lectiu d’educadors, artistes, comissaris, etc.?

 

 

 

/ CITA:

Aina Bauzà (coord.) (2010) Cartografiem-nos. Projecte educatiu per a infantil i primària. Palma de Mallorca: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca. (p.16).

 

“Cartografiem-nos sorgeix de la necessitat, com a professionals reflexius, de treballar més enllà de les parets del museu i d’elaborar una proposta interdisciplinària, a llarg termini, on es creuin els diferents discursos que es generen al museu i a l’escola, que l’encontre entre les diferents cultures (escola i museu com a institució, mestres, alumnat amb tota la seva diversitat, direcció de les dues institucions i departament educatiu) produeixi un aprenentatge significatiu. Escoltar totes les veus és l’objectiu principal i més difícil de dur a terme, no només la veu dels mestres, sinó també la dels al·lots i al·lotes, ja que considerem que es bàsic per ajudar-los a convertir-se en ciutadans i ciutadanes actius i reflexius. Proposem Cartografiem-nos com “un àmbit d’ecucació crítica que serveixi per crear una esfera pública de ciutadans capaços d’exercir poder sobre la seva pròpia vida i en especial sobre les condicions de producció i adquisició de coneixement” (Giroux, 2003). Per aquest motiu la negociació constant és la base del projecte”.