26 novembre, 2020
Notícia

Centre ecològic cultural MODUL

Un equipament d’ús comunitari i autogestionat, fruit d’un procés participatiu que s'impulsa dins del projecte MODUL de regeneració urbana des de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat amb la Fundació Contorno Urbano.

Aquest equipament forma part del projecte MODUL per a la regeneració d’un solar de propietat municipal en desús, situat entre els barris de La Florida i Sant Josep de L’Hospitalet de Llobregat, i la seva transformació en un parc públic. Aquest petit equipament d’ús comunitari i autogestionat està pensat per dinamitzar l’espai del parc amb l’impuls de processos comunitaris innovadors i la creació de noves xarxes de treball per al benestar comunitari i l’accés a la cultura, l’educació o el lleure.

 

El projecte MODUL de regeneració urbana s’inicia el 2019 i sorgeix d’un anàlisis realitzat el 2018 dins d’un procés participatiu impulsat per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat amb entitats, veïnat i centres educatius que formen la comissió de seguiment del projecte, encarregada de detectar les carències del barri Florida-Les Planes i projectar els usos per al nou espai.

 

Tant el seu disseny com la seva construcció s’articulen al llarg del 2020 conjuntament amb la comissió de seguiment del projecte sota la direcció de la Fundació Contorno Urbano (encarregada, també, de la coordinació de les actuacions del projecte MODUL) i la cooperativa Toquem Fusta. Des del mes de novembre, les entitats i centres educatius de la zona ja estan començant a realitzar-hi les primeres activitats educatives, culturals, de lleure, i de millora i manteniment de l’espai.

 

El centre disposa d’una sala polivalent, un taller, un pati i un magatzem, tot alimentat amb energia solar. En la seva construcció s’han reutilitzat materials reciclats, com ara contenidors marítims o bancs retirats de l’espai públic, i materials ecològics com la fusta o el suro, a més d’estar dotat d’una coberta verda.

 


 

Dates: Setembre-novembre de 2020 (construcció del centre)
El projecte MODUL s’inicia el 2019, fruit d’un procés participatiu del 2018
Organitza:
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Pla Integral Blocs Florida – Les Planes)
A càrrec de: Fundació Contorno Urbano/Coordinació de les actuacions del projecte i direcció de la construcció del centre, juntament amb la cooperativa Toquem Fusta
Participa: Empreses i cooperatives del sector de la construcció (Zarca, Engrunes, La Paleta i Toquem Fusta), centres educatius (ETSAB, INS Provensana, INS Llobregat, Escola Joaquim Ryura) i més de 40 voluntarixs (en la seva majoria estudiants, i veïns i veïnes del barri)
Suport: COAC, Fundació La Caixa i Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Més informació: contornourbano.com/modul

 
 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb iniciatives i espais comunitaris i/o autogestionats

 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.