22 desembre, 2020
Notícia

Centros cívicos y gestión de proximidad en cultura: algunos aspectos clave

Article publicat al bloc de Trànsit Projectes a l'entorn del Pla Estratègic dels Centres Cívics de Vic, elaborat conjuntament pel CERC (Diputació de Barcelona) i l'Ajuntament de Vic amb Trànsit Projectes.

L’article que Trànsit Projectes dedica al seu bloc al document del nou Pla Estratègic dels Centres Cívics de Vic, una ciutat de la província de Barcelona que compta amb sis d’aquests equipaments de proximitat, gira al voltant de les possibilitats de millora en la seva gestió i activitat des de la perspectiva de les polítiques culturals locals.

 

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic, que s’ha dut a terme amb la participació de Trànsit Projectes, sorgeix de la demanda de l’Ajuntament de Vic al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, en el marc del programa d’assessoraments del CERC als ajuntaments de la província.

 

En l’article es plantegen una sèrie d’elements a considerar per valorar l’actuació present i per guiar les millores en el futur dels centres culturals de proximitat. Entre aquests elements d’especial interès es troben els cinc àmbits d’incidència que s’identifiquen en el Pla (oferta d’activitats, encaix en el context social i territorial, instal·lacions i recursos, xarxa i connectivitat, rol en la governança de les polítiques culturals) com a peces que interactuen entre elles.

 

A més de destacar que es tracta d’un document a tenir en compte com a model de referència per a la seva aplicació, amb les adaptacions corresponents, per a la reflexió i planificació en altres ecosistemes culturals locals.

 

El Pla Estratègic dels Centres Cívics, disponible per a la seva consulta, es desplega en 4 eixos d’acció, 22 mesures i 60 accions concretes, la implementació de les quals s’hauria de perllongar fins l’any 2025, amb la missió d’oferir recursos, oportunitats i activitats per a afavorir l’accés i la participació cultural de la ciutadania de Vic, apostant per la proximitat, la inclusió, la cohesió social i l’educació,  alhora que afavorint la coordinació de serveis i l’enfortiment i la col·laboració amb el teixit associatiu.

 

El document inclou una primera part dedicada a la diagnosi, amb una mirada sobre aquests equipaments des de la dimensió sociodemogràfica i territorial, un balanç dels plans i estratègies municipals, i una anàlisi de la xarxa de centres cívics de la ciutat de Vic. En la segona part es fa un desplegament dels eixos, mesures i accions pensats per garantir que la Xarxa de Centres Cívics de Vic vetlli pels cinc àmbits d’incidència abans esmentats que, al seu torn, es van concretant en criteris específics d’avaluació.

 


 

Data de publicació: 15 de desembre
Publica: Trànsit Projectes
Accés a l’article: blog.transit.es/centros-civicos-y-gestion-de-proximidad-en-cultura-algunos-aspectos-clave

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb iniciatives entorn de les polítiques culturals locals

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.