23 juny, 2019
Notícia

Co-creació amb infants per a la transformació de dos parcs

En el marc de l’estratègia “Barcelona dóna molt de joc”, l’Institut Infància i Adolescència acompanya i assessora l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar i desenvolupar una estratègia que afavoreixi el dret al joc d’infants i adolescents a l’espai públic. La cooperativa Raons és l’equip especialitzat que co-dissenya i dinamitza els processos de cocreació amb infants per a la transformació dels dos parcs.

Una de les accions del projecte és la d’acompanyar dos processos de cocreació amb infants per transformar dos parcs. La mesura Barcelona dóna molt de joc parteix d’una visió en la qual cal transformar els parcs perquè esdevinguin espais lúdics. La visió del parc com un espai lúdic desborda els límits de les actuals àrees designades per al joc i per crear nous espais en què, tant la selecció de les estructures com la disposició dels elements i el disseny, esdevinguin estimulants i aptes per al joc i es tingui en compte els múltiples usos lúdics i de convivència comunitària.

 

Els objectius són:

> Fer un model de procés participatiu per a la co-creació d’espais lúdics amb infants, perquè esdevingui una eina a tenir en compte i es pugui utilitzar de manera sistemàtica en transformacions urbanístiques.

> Recollir les necessitats, visions i propostes dels infants en un procés de co-creació per transformar les actuals àrees de joc del Parc de la Pegaso i del Parc Central de Nou Barris en un nou concepte d’espai lúdic, de manera que els seus interessos es tinguin en compte en els nous dissenys.

> Evidenciar que una nova visió del joc a l’espai públic és factible i que per dur a terme aquest canvi és imprescindible comptar amb l’expertesa dels infants.

———-

Dates: Des de febrer fins juny

Parc de La Pegaso. 08027 Barcelona, España

Parc Central de Nou Barris. Plaça Major de Nou Barris, 08042 Barcelona, España

Organitza: Ajuntament de Barcelona i Institut Infància i Adolescència

A càrrec de: Raons
Participa: Escola Pegaso, Escola Calderón de la Barca, Escola Congrés Indians, Escola Àgora, Casal Guineueta, Escola Turó Blau

En el marc de: Barcelona dóna molt de joc

———-

Més informació:

raons.coop/projectes/proces-de-cocreacio-amb-infants-per-a-la-transformacio-de-dos-parcs

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos (darrera consulta: març 2020).

 

Contingut publicat el 2020 per completar l’arxiu Polièdrica 2017-2019.