15 novembre, 2013
Oriol Fontdevila
Oriol Fontdevila
Glossari

Comissariat

El comissariat és l’espai on s’organitzen les relacions entre els diferents actors participants en la realització d’una exposició o projecte artístic amb una difusió pública.

És una pràctica de mediació cultural en gestió d’exposicions i que ha adquirit certes especificitats en el camp de les arts visuals.

Tot i que la responsabilitat d’aquest procés de treball s’acostuma a atorgar al comissari, s’entén que el comissariat és un procés col·lectiu on participen una multiplicitat d’agents i d’institucions.

 

Mitjançant el comissariat s’organitzen les maneres de donar a conèixer l’art i esdevé el lloc primari on s’estableix l’economia política de l’art, és a dir, l’ordenació dels agents d’aquest sector cultural, els processos de producció i distribució, així com els seus sistemes de valor.