31 març, 2023
Notícia

Componer saberes | Convocatòria

Nova edició d'aquesta convocatòria de la Fundación Carasso, un programa que promou projectes basats en la col·laboració entre artistes, investigadorxs de qualsevol disciplina científica i ciutadania per abordar reptes ecosocials.

La Fundación Daniel y Nina Carasso obre la cinquena edició de la convocatòria Componer Saberes, que s’inscriu en el seu programa “Arte, Ciencia y Sociedad” de la línia d’Arte Ciudadano i a través de la qual es busca, des de 2015 i amb caràcter biennal, promoure projectes en els quals la comunitat artística i científica col·laborin l’una amb l’altra i s’obrin a la ciutadania, permetent noves articulacions entre els dos grans “relats” sobre el món, el científic i l’artístic.

 

Amb el suport a iniciatives que incorporin aquests tres eixos (artistes, investigadorxs de qualsevol disciplina científica i ciutadania) es vol abordar algun dels reptes entorn de la crisi climàtica i de justícia social que afecten les nostres societats, imaginant, construint o proposant noves maneres d’habitar, de cura i resiliència, contribuint a dibuixar nous camins cap a la sostenibilitat.

 

La convocatòria està dirigida a projectes que es desenvolupin a l’Estat espanyol, podent tenir llaços, ressons o sinergies a nivell internacional. El pressupost destinat a Espanya (la convocatòria es desenvolupa també a França) és d’un total de 400.000€ amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament d’entre 5 i 10 iniciatives, durant un període mínim de sis mesos i màxim de tres anys, comprenent tant les fases d’anàlisis i disseny com d’implementació del projecte.

 

Els projectes presentats hauran de comptar amb almenys:

> Artista, un col·lectiu artístic, agent o entitats del camp de les arts visuals, musicals o sonores, arts escèniques, performance, cinema o vídeo, arquitectura, disseny experimental o qualsevol camp relacionat amb la creació.
> Entitat, col·lectiu, equip de recerca o agent del camp de les ciències fonamentals i experimentals, ciències humanes i socials.

 

També s’admetrà un agent mixt, és a dir, una figura artista-investigadorx en la qual conflueixin totes dues naturaleses. A més, es requereix incloure i obrir processos de mediació, codisseny i participació amb les comunitats, associacions, organitzacions, administracions i agents concernits per la problemàtica ecosocial plantejada, així com amb la ciutadania en tota la seva pluralitat i diversitat.

 

 

Componer saberes para comprender mejor los desafíos contemporáneos | Quadern

Polièdrica
2 de març, 2023

 

El nou Quadern de la Fundación Carasso reuneix experiències de projectes recolzats a França i Espanya dins de la convocatòria “Componer saberes” perquè els aprenentatges puguin servir com a guia de noves propostes.

 

Després de sis anys d’exploració d’aquest àmbit de “ciència i art” i un total de 43 projectes recolzats a Espanya i França, s’ha considerat necessari fer-ne una selecció amb la finalitat d’analitzar les condicions en les quals s’han desenvolupat i recopilar els principals aprenentatges extrets de la mà dels seus protagonistes.

 

 

Dates: Fins el 27 d’abril

Convoca: Fundación Daniel y Nina Carasso

Dirigit a: Projectes en els quals participin artistes, investigadorxs de qualsevol disciplina científica i ciutadania per afrontar algun repte ecosocial

Descarregar bases de la convocatòria: fondationcarasso/Bases-de-la-convocatoria-Componer-Saberes-2023

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies sobre art i ciència


 

 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.