2 març, 2023
Notícia

Componer saberes para comprender mejor los desafíos contemporáneos | Quadern

El nou Quadern de la Fundación Carasso reuneix experiències de projectes recolzats a França i Espanya dins de la convocatòria “Componer saberes” perquè els aprenentatges puguin servir com a guia de noves propostes.

El 2015, la Fundación Daniel y Nina Carasso va inaugurar des de la seva línia d’Art Ciutadà la convocatòria “Componer saberes para comprender mejor los desafíos del mundo contemporáneo”  amb l’objectiu de donar suport a projectes transdisciplinars desenvolupats conjuntament per artistes, científics i, a vegades, també representants de la societat civil.

 

Aquesta iniciativa va sorgir de la convicció que, per encarar els reptes socioecològics contemporanis, és fonamental i prioritària la composició de sabers, és a dir, l’impuls de xarxes de cooperació entre la comunitat artística i agents d’altres disciplines i ciències com la biologia, l’astronomia, la robòtica, les matemàtiques, la física, etc.

 

Després de sis anys d’exploració d’aquest àmbit de “ciència i art” i un total de 43 projectes recolzats a Espanya i França, s’ha considerat necessari fer-ne una selecció amb la finalitat d’analitzar les condicions en les quals s’han desenvolupat i recopilar els principals aprenentatges extrets de la mà dels seus protagonistes.

 

Neix així aquest nou Quadern Carasso que exposa els aspectes fonamentals després d’aquesta anàlisi i que busca entendre quins elements caracteritzen a aquests projectes, què tenen en comú dins de les seves pròpies singularitats i quin valor han generat dins i fora dels col·lectius que els han promogut. Tot això amb la meta final de servir d’instrument clau perquè altres iniciatives similars puguin extrapolar i replicar aquestes experiències i resultats a les seves pròpies accions.

 

El Quadern va ser presentat el febrer de 2023 per les seves autores, les investigadores Valèrie Pihet juntament amb María ptqk, que van compartir la metodologia d’aquest estudi, els objectius i el perfil dels projectes analitzats: 10 projectes espanyols i 15 projectes francesos. A més de l’anàlisi en profunditat dels projectes, la publicació inclou un estat de la qüestió sobre la composició de sabers i el seu valor en la transició cap a una nova política del coneixement, així com altres capítols dedicats a qüestions igual d’importants per aconseguir aquest trànsit:

 

> Cultivar un lenguaje común: Cap a una cultura compartida des d’interessos dispars
> Hacia una ecología de las prácticas: Descompartimentar i desjerarquitzar els sabers per a un canvi sostenible
> Crear valor: Mobilitzar a tots els públics entorn a la composició de sabers
> Una conclusión abierta: Multiplicar les perspectives per ampliar el nostre coneixement del món
> Para seguir investigando: Línies directrius de la composició de sabers (indicadors d’impacte), resums dels projectes, crèdits.

 

Pel que fa a la metodologia, la recerca va partir d’una plantilla de lectura i anàlisis relativa a les dimensions pràctiques, teòriques i temporals de la composició de sabers, a partir de la qual es va desplegar en dues direccions. D’una banda, l’estudi qualitatiu de la documentació (tant documents dirigits a la Fundación com documents públics generats en el marc dels projectes). D’altra banda, es van realitzar entrevistes semidirigides als responsables dels projectes (institucions públiques, universitats i associacions) i a participants de diferents perfils (actors de la societat civil, artistes i professionals del sector cultural i investigadorxs).

 

Com a conclusions generals al procés de recerca, que finalment s’ha materialitzat en aquest Quadern, les persones involucrades en els diferents projectes, anomenats compositors de sabers, han manifestat l’al·licient que aquestes iniciatives suposen per continuar aprenent. També s’assenyala la importància de sortir de la rutina per ampliar coneixements i perspectives de treball, compartint mètodes, tècniques i sinergies que aportin respostes pertinents als problemes socials abordats. A més, reconeixen que el fet de sortir de les seves zones de confort afavoreix l’horitzontalitat dels intercanvis i l’escolta.

 

Coincideixen que compondre sabers, connectant-los i vinculant-los, serveix per crear aliances que són les que fan possible la seva intervenció transformadora sobre la realitat, produint aprenentatges que poden resultar útils en altres àmbits i contextos. Així mateix, reforça la confiança de totes les persones implicades en el procés en veure legitimades les seves experiències i els seus sabers, sovint desqualificats enfront dels règims de sabers dominants.

 

En referència a les dificultats a les quals s’enfronta la composició de sabers, radiquen no tant en la seva capacitat de compondre, sinó en la de comptar amb el suport dels actors necessaris per a la seva existència i per a la divulgació dels seus assoliments. D’aquí la necessitat d’altres iniciatives similars que, en el seu conjunt, posin en valor les possibilitats de les interseccions entre art i ciència per construir un futur millor.

 

 

Projectes analitzats al Quadern Carasso “Componer Saberes”

Projectes espanyols

Projectes francesos

Te(n) cuidado (Associació Fireplace Project – Barcelona)

Municipios sostenibles. Día a Día frente al Cambio Climático (Associació Bee.Time – Cadis)

Planeta Debug. Videojuegos, conocimiento, serendipia y co-creación en el puzle del cambio climático (Universitat Jaume I – Castelló de la Plana)

Borradores de futuro. Historias y fabulaciones sobre mundos posibles (Associació Moaré Danza – Lasierra, País Basc)

Instituto Mutante de Narrativas Ambientales (Centro de Creación Contemporánea Matadero – Madrid)

Laboratorio ciudadano abierto. Salud comunitaria, cuerpo y autonomía (Medialab Prado – Madrid)

Nuevo Currículum. Arte, agroecología y conocimiento campesino hacia el desarrollo rural sostenible (Associació Campo adentro/Inland – Astúries)

RE_LABs (Associació Basurama – Madrid)

Reset Mar Menor. Laboratorio de imaginarios para un paisaje en crisis (Universidad de Murcia – Múrcia)

Programa de Estudios en Mano Común (PEMAN): Ruralidades, Feminismos y Comunes (Universidad de Santiago de Compostela)

Les Ambassadrices (Escola Superior de
Arte de Annecy – Annecy)

Ursulab (Antre-Peaux – Bourges)

Sonars (La Carène – Brest)

Usages du monde (LABORATOIRE – Grenoble)

La couleur de l’eau (Artconnexion – Lille)

Vertimus (Le Studio Décalé – Malakoff)

Archives invisibles (Manifesta 13 Marseille – Marsella)

Biomorphisme (Universitat d’Aix-Marseille – Marsella)

Cinéma Atlas (Collectif Étrange Miroir – Nantes)

Laboratoire commun (Ping – Nantes)

Camp (Ping – Nantes)

ICrEA (CNRS – París)

Lier des mondes par les pratiques (Institut d’Alts Estudis Judicials – París)

Univers 2.0 (Fonds de Dotation Physique de l’Univers – París)

Supplementary Elements (Universitat d’Estrasburg – Estrasburg)

 

 

Data de publicació: 2023

El Quadern es va presentar el 21 de febrer en un webinar, juntament amb la convocatòria “Componer saberes” 2023 que s’obrirà el 9 de març

Publica: Fundación Daniel y Nina Carasso

A càrrec de: Valèrie Pihet i María ptqk

Més informació: fondationcarasso/arte-ciudadano/cuaderno-carasso-componer-saberes

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies sobre art i ciència


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.