19 gener, 2021
Notícia

Concomitancias entre arte y enfermería

Article publicat per la revista “Enfermería en Desarrollo” sobre l'experiència per millorar a través de l'art la cura emocional dels infants ingressats a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Ntra. Sra. de Candelaria (Tenerife) en el marc del programa “Concomitentes” (Fundación Daniel y Nina Carasso).

L’origen d’aquesta experiència neix de la inquietud d’un grup de l’equip d’infermeria de l’UCI pediàtrica de l’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) per no disposar de recursos suficients per abordar l’estrès emocional dels nens i nenes, i de les seves famílies, durant el seu ingrés a cures intensives.

 

L’autor de l’article que ens apropa a aquesta experiència, Juan Andrés Siles Rodríguez (periodista de la redacció de la revista Enfermería en Desarrollo), recorre per tal de fer-ho a una dilatada conversa amb alguns dels seus protagonistes: infermerxs (membres del grup de “comitents” que lidera aquesta iniciativa a l’Hospital Ntra. Sra. de Candelaria), però també amb el mediador que els acompanya en el procés, Felipe González Gil, encarregat de bastir ponts entre mons en aparença tan dispars com el cultural i el sanitari.

 

No obstant això, el fet que un article sobre un projecte com Concomitentes surti publicat en una revista d’infermeria sembla indicar que ja no es perceben com a contextos tan dispars i que es va contagiant la idea que poden donar-se fructíferes “concomitàncies” entre salut i art. En aquest sentit, com més endavant s’explica en l’article, el propi equip d’infermeria de l’UCI pediàtrica de Tenerife es va sorprendre de la gran acollida que la seva iniciativa va tenir entre les persones del món de la cultura que van assistir a les jornades de presentació del projecte organitzades a Madrid. 

 

La resta d’iniciatives del programa, citades a l’article, estan accessibles a la web de Concomitentes, juntament amb un “diari” de cadascuna d’elles que, en el cas de l’experiència a l’Hospital de Candelaria compta amb 4 entrades: Investigando sobre cuidado emocional en pacientes pediátricos: una cuestión de salud pública, El cuidado emocional en una UCI pediátrica: una revisión bibliográfica, ¿Puede el arte ser de ayuda en una UCI pediátrica i Encuentro sobre cuidado emocional del paciente pediátrico.

 

En la cerca d’aquests recursos fer més suportable l’ingrés dels seus pacients, aquesta UCI pediàtrica ha esdevingut la promotora de tres produccions culturals: una història gràfica a manera de conte, una biblioteca mòbil i un podcast. Els encàrrecs han arribat després d’una primera fase de recerca en la qual un grup de discussió, format per personal d’infermeria i pediatria treballant junts a partir d’una metodologia participativa, van arribar a la conclusió que calia atendre més i millor la cura i el vincle emocional en pel cap baix 30 situacions diferents (des de posar una via fins al moment del bany), identificades com escenaris d’intimitat que els infants comparteixen cada dia amb persones gairebé desconegudes sense més recursos per afrontar-ho que l’enginy i l’habilitat del o la infermerx de torn. Tot això està plasmat en un document de treball, presentat a unes jornades sobre cures emocionals en una UCI pediàtrica, celebrades a l’hospital de Candelaria.

 

Ara cal trobar als i les artistes o col·lectius artístics que puguin treballar al servei de les idees generades. És el moment, s’assenyala en l’article, on adquireix més importància el treball del mediador. Les paraules de Felipe G. Gil així ho corroboren: “Evidentment, no és fàcil convertir la reflexió sanitària en una obra d’art, has de traduir idiomes que parlen de mons diferents i aquí és on estem intervenint en aquests moments”.

 

 

Concomitentes és una plataforma creada en 2018 per al desenvolupament d’un programa i una metodologia on la societat civil busca resposta a les seves necessitats mitjançant la producció artística contemporània. És el resultat d’un procés de treball entre la Fundación Daniel y Nina Carasso (dins del seu àmbit d’actuació vinculat a l’art ciutadà) amb un grup de mediadorxs, entre ellxs Felipe G. Gil, membre de ZEMOS98 (cooperativa de recerca i producció cultural de Sevilla) i del programa a Canàries i Andalusia.

 

 

Data de publicació de l’article: 16 de desembre de 2020
El projecte a l’Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife va començar el 2018 i segueix en actiu
Publica: Revista ed Enfermería en Desarrollo (Núm. 26)
A càrrec de: Juan Andrés Siles Rodríguez (Redacció ed)/Autor de l’article
En el marc de: Programa Concomitentes (Fundación Daniel y Nina Carasso amb els i les mediadorxs Julia Morandeira -Madrid-, Fran Quiroga -Galícia-, Verónica Valentini -Catalunya- o Felipe G. Gil/Zemos98 -Canàries i Andalusia-).
Enllaç a l’article: Concomitancias entre arte y enfermería

 
 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb projectes entre art i salut

 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.