10 abril, 2015
Notícia

Convoca, que alguna cosa queda

Convocatòries "LEVADURA" (Fundación Banco Santander y Ayuntamiento de Madrid), "COL·LECTIVITZADORS" (Cal Gras i col·lectiu Mixité) i "FERTILITZACIÓ CREUADA +4" (Laboratori Social Metropolità i l’Estruch)

Les convocatòries poden esdevenir, com en aquests tres casos, eines potents per desenvolupar polítiques culturals que activin i produeixin noves relacions, noves xarxes i transversalitats entre àmbits i esferes socials i territorials. La convocatòria és, aleshores, un dispositiu performador de gran eficàcia en la mesura que desborda el perímetre de les “capelles i capelletes” per permetre sinergies i sintonies innovadores. La seva condició obligada de caràcter públic fa visible el propi procés i el punt de partida d’uns futurs processos que, sovint, només coneixem en el seu moment expositiu.

 

 

 

LEVADURA. CONVOCATORIA PARA COLEGIOS
Este programa de residencia de creadores–educadores internacionales en Madrid tiene abierta una nueva convocatoria para colegios públicos y/o concertados de la ciudad. El objetivo de esta segunda fase de Levadura es desarrollar un proyecto de creación contemporánea en colaboración con el centro cultural Conde Duque y CentroCentro Cibeles, y los creadores-educadores Albert Paixao y Annie Pui Ling.

 

El proyecto Postales sonoras, diseñado por  el creador-educador brasileño Albert Paixao, a desarrollar en Conde Duque, trabaja en el ámbito de la música y el arte sonoro. El proyecto Small Cities de la creadora británica Annie Pui Ling Lok, relacionado con el eje temático arquitectura y ciudad, será el que se desarrollé en CentroCentro Cibeles. Ambos proyectos se llevaran a cabo entre el 4 y el 31 de mayo de 2015.

 

Se valorarán aquellos centros que hayan tenido experiencias educativas transformadoras que utilicen como herramienta la creatividad y que empoderen a los alumnos y profesores como creadores/productores de conocimiento, en vez de proponerles un papel pasivo. También que sean centros bilingües, puesto que algunos de los creadores-educadores usarán el inglés como lengua de comunicación. También se valorará positivamente que sean centros bilingües, puesto que algunos de los creadores-educadores de Reino Unido usarán el inglés como lengua de comunicación.

 

El objetivo del programa de residencias de creadores-educadores Levadura es introducir en el currículum educativo de los alumnos de primaria conceptos y metodologías propios de la creación contemporánea.
———-
Fechas: Hasta el 10 de abril para la solicitud en CentroCentro Cibeles:
centrocentro.org/aprendizaje-colectivo/levadura-convocatoria-de-colegios
Hasta el 15 de abril para la solicitud en Conde Duque:
condeduquemadrid.es/evento/convocatoria-levadura/
Organiza: Fundación Banco Santander (mecenazgo educativo) y Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo).
Participa: cuatro colegios de Madrid y cuatro centros culturales, Matadero y Medialab Prado (primera fase); Conde Duque y CentroCentro Cibeles (segunda fase).
———
Más información:
fundacionbancosantander.com/es/programa-levadura

 

 

 

COL·LECTIVITZADORS. CONVOCATÒRIA DE CREACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI
Una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes a Cal Gras (centre de producció cultural i artística) per al desenvolupament de projectes de creació de qualsevol àmbit que posin en relació la gestió del territori i els seus habitants.

 

Les residències seran d’un mínim de 7 dies i un màxim de 30. El tema és lliure, així com les tècniques, accions i metodologies.

 

Un aspecte que diferencia aquesta convocatòria es l’organització d’unes jornades (1, 2 i 3 de maig de 2015) l’objectiu de la qual es reunir a tots els seleccionats per compartir els projectes  i posar-los en comú abans de desenvolupar les respectives residències.
———-
Dates: Fins el 17 d’abril.
Organitza: Cal Gras-Art i Territori (Avinyó, Bages), i col·lectiu Mixité.
———–
Més informació:

calgras.cat

 

 

 

FERTILITZACIÓ CREUADA +4. PROGRAMA DE MICRO-RESIDÈNCIES
Convocatòria dirigida a artistes, gestors culturals, estudiants, col·lectius, plataformes de caràcter social, amb els quals es vol compartir  un objectiu d’activació cultural, aprofitant l’espai del Laboratori Social Metropolità com a lloc de trobada oberta a la creació i la participació, amb la col·laboració de l’Estruch el mesos de maig i juny de 2015.

 

La convocatòria està oberta a tot tipus de propostes artístiques, donant prioritat a projectes que posin en relació la pràctica artística, l’espai urbà i l’àmbit social, o que explorin la construcció del comú en el marc de les necessitats i conflictes actuals.

 

A més d’espai per a treballar i recursos tècnics, a les propostes participants  se’ls facilitarà la relació amb possibles col·laboradors dins la comunitat de l’Estruch i de la comunitat. Per la seva part, els participants hauran d’adquirir el compromís de realitzar almenys una activitat oberta al públic, de formació, presentació i/o relació cultural que actui com a retorn a la ciutadania.

 

El resultat de les Micro-residències es presentarà públicament en una jornada oberta el 27 de juny, i s’obrirà una exposició  col·lectiva a l’espai expositiu de L’Estruch oberta fins el 27 de juliol. De les propostes presentades es triaran fins a tres que podran desenvolupar el seu treball a l’espai del Laboratori Social Metropolità  entre el maig de 2015 y el maig de 2016.
———-
Dates: Fins el 25 d’abril.
Organitza: Laboratori Social Metropolità en col·laboració amb L’Estruch.
———-
Més informació:
laboratorisocialmetropolita.wordpress.com/2017/12/10/fertilitzacio-creuada-2012-2017

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

 

Les imatges i  la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.