8 març, 2020
Notícia

Convocatòria Arte Ciudadano. Alianzas para una Democracia cultural 2020

Convocatòria de projectes 2020 del Programa Arte Ciudadano (Fundación Daniel y Nina Carasso), línia “Mediació i Democràcia cultural”, amb l'objectiu de promoure projectes de col·laboració per a la generalització de pràctiques de mediació transformadores.

Des de la seva línia d’actuació «Mediació i Democràcia cultural», la Fundació Carasso busca desdibuixar les fronteres tradicionals entre la societat i les institucions culturals, fent-les més obertes i participatives, possibilitant així la implicació i apropiació real de l’art per part de les persones.

 

Amb la convicció que la mediació cultural és una excel·lent estratègia per enfortir la Democràcia cultural però, també, un ecosistema fragilitzat per l’absència de recursos, aquesta convocatòria busca activar formes de relació i col·laboració entre els múltiples i diversos agents del sector de la mediació cultural que permetin realitzar aquesta tasca fonamental de manera sostenible, però també transformadora, per a totes les parts.

 


 

Dates: Fins el 29 d’abril
Convoca: Fundación Daniel y Nina Carasso
Dirigit a: Organitzacions la seu de les quals es trobi situada a Espanya i l’acció de les quals, per a aquest projecte, es desenvolupi a Espanya
Més informació: fondationcarasso.org/Bases-Alianzas-para-una-Democracia-cultural

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.