16 desembre, 2020
Notícia

Convocatòria "Didácticas para un nuevo habitar. Escuela y creación artística ante la crisis ecosocial"

Convocatòria del Centro de Recursos de PLANEA amb Inland-Campo Adentro per a la creació de recursos educatius que, a través de la pràctica artística, contribueixin a l'activació de comunitats educatives enfront de la crisi ecosocial tant dins com fora de l'escola.

Aquesta convocatòria del Centro de Recursos PLANEA, juntament amb Inland-Campo Adentro, busca incorporar recursos educatius (nous, existents o en procés), en múltiples formats i d’aplicació en qualsevol etapa de l’educació formal, que contribueixin a desbordar l’actual crisi multisistèmica (ecològica, sanitària, ambiental, econòmica…)

 

Amb aquesta crida, es vol reunir i posar en valor recursos que, basats en la pràctica artísticoeducativa, fomentin el sentiment de pertinença al món com a llar i com a ecosistema i que identifiquin l’escola com a lloc de vincle i arrelament al territori. Com es poden assajar des de l’escola formes d’experimentació artística situant l’agricultura, la ramaderia i altres formes de vida vinculades al territori i la natura en el centre? Com podem desbordar la funció de l’escola com a reproductora de les cultures extractivistes?

 

Així doncs, es busquen recursos didàctics i intervencions educatives que promoguin “cultures extensives” i desitjos de transformació capaces de situar-nos en la nostra interdependència ecològica. Això és, que proposin una perspectiva orientada a afavorir l’arrelament en la comunitat local, el qüestionament de les dicotomies cultura-natura, la relació entre allò humà i allò no humà, el domèstic i l’institucional, les memòries i espais intergeneracionals com a actius educatius, el reconeixement i reactivació dels mecanismes de transmissió de les cultures tradicionals o de la pagesia, etc.

 

La convocatòria està dirigida a docents i professionals del sector d’art i educació que hagin produït, estiguin produint o coneguin recursos artísticoeducatius en relació a la temàtica plantejada.

 

El Centro de Recursos és una eina de PLANEA, red de Arte y Escuela, impulsada per la Fundación Carasso en col·laboració amb PERMEA, Pedagogías invisibles i Zemos98, realitzada per docents i agents col·laboradors per posar a la disposició de comunitats educatives materials pedagògics imbricats en la pràctica artística actual. Inland- Campo Adentro és un projecte multidisciplinari que vincula art, territori i agroecologia amb l’objectiu d’assajar una estratègia cultural a favor d’allò rural.  

 


 

Dates: Fins el 20 de gener de 2021
Convoca: Centro de Recursos PLANEA
A càrrec de: David Prieto, Amelie López-Aranguren i Fernando García-Dory (Inland-Campo Adentro)
Dirigit a: Docents i professionals del sector d’art i educació que hagin produït, estiguin produint o coneguin recursos artísticoeducatius en relació a la temàtica plantejada
En el marc de: PLANEA, red de Arte y Escuela (Fundación Carasso en col·laboració amb PERMEA, Pedagogías invisiblesZemos98)
Més informació: redplanea.org/didacticas-para-un-nuevo-habitar

 

 

 

 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.