5 febrer, 2021
Agenda

Convocatòria per al Grup d'Aprenentatge “Rehacer y expandir la mediación cultural”

Convocatòria per participar en un espai col·lectiu on posar en pràctica els coneixements compartits en aquest projecte d'AMECUM amb el suport de la Fundación Carasso entorn de la mediació cultural en el context post-covid.

L’Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM) obre convocatòria per formar part d’aquest Grup d’Aprenentatge estable, que és un dels espais de diàleg mitjançant els quals s’articula el projecte de investigació-acció col·laborativa Rehacer y expandir la mediación cultural. Nuevas prácticas para un nuevo marco cultural, desenvolupat amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

 

L’objectiu del projecte és aprofundir sobre el complex escenari laboral al qual s’enfronta el sector de la mediació en aquest moment de pandèmia, a través d’una recerca que permeti diversificar les possibilitats professionals de les mediadores i educadores, oferint noves eines de mediació/recerca que puguin ser replicades.

 

Amb aquest objectiu s’articulen espais de diàleg entre professionals com el Grup d’Aprenentatge per indagar en metodologies i estratègies innovadores de mediació cultural en el context contemporani. El grup s’organitza en dos eixos de treball: un cicle d’Autoformacions públiques amb agents convidats especialistes en educació, gestió i cultura digital, i una sèrie de reunions tancades per imaginar com posar en pràctica els coneixements que es vagin generant al llarg del procés d’aprenentatge.

 

A més, el projecte inclou un mapatge nacional i internacional d’experiències per traçar el futur desenvolupament de la mediació. Els resultats de la recerca, juntament amb les eines extretes del procés, es recolliran en una publicació, a tall de cartografia d’experiències.

 

Aquesta convocatòria, la selecció de la qual serà per carta de motivació, es dirigeix a persones interessades en la mediació, l’educació, la gestió cultural, la intersecció de pràctiques culturals i científiques, etc., amb ganes de generar col·lectivament alternatives per pensar en una mediació cultural sostenible a llarg termini.

 


 

Dates: Inscripcions obertes fins el 12 de febrer

 

> De febrer a juliol: Cicle de 11 sessions quinzenals del Grup d’Aprenentatge (autoformacions públiques + reunions)

 

> Setembre: Jornada de presentació de resultats

 

Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid i/o format virtual

 

Convoca: AMECUM
Dirigit a: Persones interessades en la mediació, l’educació, la gestió cultural, la intersecció de pràctiques culturals i científiques, etc.
Suport: Fundación Daniel y Nina Carasso
Més informació: amecum.es/rehacer-y-expandir-la-mediacion-cultural

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb formació en mediació 

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.