6 setembre, 2021
Notícia

CoRЯespondenciaslab

Laboratori virtual del Centre Cultural d'Espanya a Xile (Red AECID) sobre la pràctica de la mediació cultural a partir de les qüestions plantejades al projecte epistolar "CoRЯespondencias" entre mediadorxs d'Espanya i Xile.

La singularitat d’aquesta proposta del Centre Cultural d’Espanya a Santiago (CCESantiago), que se está desenvolupant fins a finals de setembre, radica en el format de reflexió prèvia que dona lloc a la trobada, per tal com CoRЯespondenciaslab parteix dels continguts plantejats a l’acció epistolar CoRЯespondencias. Durant aquest projecte de mediació del CCESantiago, iniciat el 2020, 15 mediadorxs dels contextos espanyol i xilè van establir un intercanvi de cartes on es van plantejar qüestions rellevants pel que fa a la pràctica educativa en institucions culturals. Hi van participar, entre d’altres, mediadorxs espanyolxs com Jara Blanco (AMECUM), Yolanda Jolis (MACBA) o Elena Fernández-Savater (La Casa Encendida) i xilenxs com Ignacia Biskupovic i Jessica Figueroa (MSSA) o Soledad León (CENTEX), a més de representants de col·lectius com ara Todo por la Praxis, Caput i Liquenlab (el calendari i correlació de l’intercanvi de cartes es pot consultar a la web del projecte).

 

Aquest laboratori virtual està dirigit a mediadorxs, gestorxs culturals i educadorxs d’altres contextos i països per tal d’enriquir la reflexió i el debat sobre el futur de la pràctica de la mediació. Durant les quatre sessions virtuals d’aquest espai de treball en xarxa i intercanvi es conversa via ZOOM sobre les principals problemàtiques abordades a les cartes del projecte CoRЯespondencias, dividides en 4 temàtiques i relacionant cada tema amb la pràctica de cada participant:

 

 

> Temps. Com seria el temps per treballar en un projecte ideal?

 

> Comunitat. Fins a quin punt conec la meva comunitat?

 

> Crisi. Mediació en la incertesa

 

> Contextos. Com continuem un projecte i l’adaptem als diferents contextos? (Sessió conduïda pel col·lectiu Todo por la Praxis)

 

 

El laboratori es desenvolupa a través de diferents exercicis col·laboratius per ajudar als i les mediadorxs a enfrontar-se amb aquestes temàtiques des d’una altra perspectiva, a qüestionar-se les seves pràctiques, a pensar cap a on ha de dirigir-se la mediació en el futur i a crear, en la mesura del possible, una “bossa de recursos compartida” que sigui d’utilitat en els projectes que han de venir.

 

Pel que fa als seus organitzadors, el CCESantiago pertany a la Red AECID de Centres Culturals d’Espanya (CCE), presents a 16 països (15 llatinoamericans més Guinea Equatorial). Són espais vinculats a la Cooperació Espanyola a través dels quals es desenvolupen activitats de cooperació, desenvolupament i promoció cultural, amb la vocació d’integrar el seu funcionament amb els agents locals i afavorir el coneixement mutu, en una relació d’enriquiment recíproc. A més d’oferir serveis de biblioteques, mediateques i media-labs, l’ús dels quals és lliure, els Centres Culturals programen exposicions, conferències, projeccions cinematogràfiques, espectacles de teatre, música o dansa, que serveixen tant per donar a conèixer la diversitat i la pluralitat de la producció cultural del nostre país com per divulgar la producció local.

 


 

Dates: 25 d’agost, 1, 8 i 29 de setembre
Via ZOOM de 18,00 a 20,00h (ES) 
Organitza: Centre Cultural d’Espanya a Santiago (CCESantiago) de la Red AECID
Participa: Aiskoa Pérez  (CCESantiago), Ignacia Biskupovic (MSSA), Yasna Pradena, Jessica Figueroa (MSSA), Elena Fernández-Savater (La Casa Encendida), Katherine Ávalos (MAC), Yolanda Jolis (MACBA), Julia Romero Arancibia, Jordi Ferreiro, Soledad León (CENTEX), Colectivo Caput, Jo Muñoz (Todo por la Praxis), Emilio Terán (Red Mediación Artística), Jara Blanco (AMECUM), Ariel Oyarzún (Liquenlab) i Simón Catalán (Il·lustracions de les cartes)/Participants al projecte epistolar CoRЯespondencias
Més informació: ccesantiago.cl/correspondencias-lab

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies i articles sobre iniciatives entorn de la mediació dirigides als seus professionals


 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.