1 novembre, 2013
Oriol Fontdevila
Oriol Fontdevila
Glossari

Crítica institucional

La crítica institucional és una tendència de la pràctica artística i cultural contemporànies que focalitza l'interès en l’anàlisi dels mateixos espais on té lloc la producció, gestió i difusió de la cultura.

Influenciada per les perspectives d'anàlisi de la sociologia crítica i el postestructuralisme, la crítica institucional rebutja el formalisme dels conceptes totalitzadors i essencialistes en favor de la relativitat dels esdeveniments i els seus contextos.

El seu interès rau en posar de manifest les condicions estructurals que determinen les pràctiques culturals i/o artístiques, tot assajant models per a la transformació d’aquests marcs des de la mateixa acció cultural.

 

En el camp artístic, la dècada de 1960 es considera un primer estadi de desenvolupament de la crítica institucional. Des d’aleshores, ha pres diferents enfocaments i objectes d’anàlisi, així com perspectives que l’han anat vinculat tant amb el treball artístic, museològic i comissarial com pedagògic.