1 abril, 2022
Notícia

Delineando horizontes comunes para el arte y la vida en España

Resultats del I Diagnòstic de la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria (REACC) sobre la cultura comunitària en territori espanyol.

Aquest primer estudi de la REACC, una foto fixa del nostre dinàmic ecosistema de cultura comunitària, ha estat encarregat a un grup de treball intern de la xarxa, denominat “Node Diagnòstic”, del qual formen part els i les seves autorxs: Curro Crespo, María Camarero, Rocío Nogales i Begoña Rius (REACC, Zaragoza). L’informe s’ha elaborat a partir d’una enquesta distribuïda el desembre de 2021 entre els més de 200 membres de la REACC (a la qual va respondre un 38% del total), amb preguntes que posaven l’accent en les seves formes i activitats principals, el seu àmbit d’acció i la seva sostenibilitat.

 

Després d’una breu introducció, l’informe es divideix en quatre seccions, cadascuna seguida del seu corresponent requadre de conclusions:

 

/  Formats de les arts comunitàries i xarxes a les quals es vinculen  /

 

Aquesta secció busca una aproximació a la composició i tipologia de les entitats que conformen la REACC, les accions que realitzen i els vincles que generen amb altres xarxes.

/  Espais horitzontals d’actuació i ubicació geogràfica que vinculen activitats i xarxes comunitàries  /

 

Aquí es tracta de situar les iniciatives que treballen en el marc de la xarxa comunitària, amb una mirada dirigida cap al fet territorial, trobant semblances i igualtat d’oportunitats en tots els espais de la xarxa. És per això que s’analitzen els moviments multidireccionals que s’expandeixen en accions i activitats per afavorir per igual a poblacions grans o petites.

/  Viabilitat econòmica i capacitat de sostenir vides i territoris  /

 

L’objectiu d’aquesta part de l’estudi és delimitar la realitat econòmica de les iniciatives de la cultura comunitària actives al territori de l’Estat des d’una mirada crítica que permeti identificar la seva potencialitat per constituir opcions reals dirigides al manteniment material de les vides implicades en aquestes iniciatives.

Aprenentatges i propostes per a línies d’acció prioritàries per a la cultura comunitària  /

 

Tanca l’informe aquesta última secció que avança possibles línies de treball i mecanismes d’actuació per fomentar la cultura comunitària en el si de la pròpia xarxa, així com en d’altres institucions i agents actius/ves a la cultura comunitària i a la cultura en general.

 

Des de la REACC, l’informe es considera com un document viu que s’enriquirà amb les aportacions dels espais i agents de la cultura comunitària, així com amb les contribucions de les comunitats en les quals s’insereixen i les administracions públiques. Per això, els i les seves autorxs conviden als i les agents de l’ecosistema de la cultura comunitària a utilitzar aquest informe com a eina de debat i visibilització de la cultura comunitària per fer-la avançar i consolidar-se.

 

 

Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria

 

La REACC, primera Xarxa d’Espais i Agents de la Cultura Comunitària de l’Estat espanyol, és una assemblea oberta de diàleg i suport entre professionals de les arts i la cultura comunitàries.

 

Va sorgir el 2020 en ple confinament per la pandèmia de la COVID-19, en un context de distanciament físic en el qual emergeixen les necessitats de proximitat comunitàries i on la cultura, com a bé comú, juga un paper decisiu en el manteniment dels vincles. En l’actualitat, més de 200 agents i col·lectius formen part de la xarxa.

 

 

Data de publicació: 2022
L’informe s’ha fet públic el març després de la seva aprovació per la primera assemblea presencial de la REACC celebrada a finals de febrer
Publica: Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria (REACC)
A càrrec de: Curro Crespo, María Camarero, Rocío Nogales Muriel i Begoña Rius (REACC, Zaragoza)/Node Diagnòstic REACC
Més informació i accés al document: reacc/primerinformediagnostico

 

 

 

 

Entra aquí per llegir l’article sobre la REACC publicat a Polièdrica (Juny 2021)

 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.