25 novembre, 2022
Notícia

Democracia cultural. Conversaciones, encuentros y saberes compartidos | Trobada

Iniciativa de la Fundación Carasso per tal de compartir a la Casa Encendida de Madrid idees i reflexions entorn dels drets culturals i la democràcia cultural amb agents implicats en els 13 projectes que la Fundación acompanya.

Com es duen a la pràctica els drets culturals? Com s’avança cap a una major democràcia cultural? Què cal tenir en compte en el desenvolupament d’un projecte de mediació artística i cultura comunitària?

 

Una de les prioritats de la Fundación Daniel y Nina Carasso és compartir i posar en comú l’enorme quantitat de rics aprenentatges als quals tenen accés gràcies als projectes que financen en el marc de la convocatòria Alianzas para una Democracia cultural i a partir del Plan de Emergencia y Solidaridad endegat davant la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19.

 

En aquesta trobada es presentaran públicament els resultats de les jornades de treball intern realitzades amb els agents implicats en els projectes participants. Aquestes jornades s’inclouen en el procés de capitalització d’aprenentatges impulsat per la Fundación Carasso i coordinat pel col·lectiu Sinapsis. Es tracta d’una recerca col·laborativa que culminarà amb la publicació d’un quadern pràctic l’objectiu del qual és ser una eina d’acompanyament per a agents, institucions culturals i administracions públiques en l’impuls i desenvolupament de projectes d’aquesta mena.

 

La finalitat de la trobada, que també coordinarà Sinapsis a La Casa Encendida de Madrid, és generar coneixement i compartir-ho amb agents, institucions, administracions i el conjunt de la societat amb l’objectiu d’enriquir el comú i col·laborar en el canvi cap a un paradigma que situï els drets culturals en el centre de les polítiques públiques.

 

Projectes participants

Mediadores culturals, artistes i professionals de l’administració pública compartiran sabers a partir de la seva experiència en el desenvolupament dels següents projectes:

> Barrios convivenciales ante la emergencia climática y social (Sevilla)
> Erro(re)tik (Donostia)
> Pensar una hache (Saragossa)
> La voz que nadie escucha (Madrid)
> Habitar el palacio (Extremadura)
> MAR, plataforma de mediación cultural y nuevas institucionalidades (Madrid)
> Rehacer y expandir la mediación cultural (Madrid)
> Red de espacios y agentes de cultura comunitaria (Espanya)
> Gravedad13 (Madrid)
> Culturarios (Espanya)
> Es nuestro (Madrid)
> UCI Pediátrica, Concomitentes (Tenerife)
> Fortaleciendo la cultura comunitaria en Aragón (Aragó)

 

 

Fundación Daniel y Nina Carasso

 

La Fundación Daniel y Nina Carasso, amb seu a París y Madrid, es defineix com un laboratori de filantropia que treballa en dues grans àrees: Alimentació Sostenible (per accedir de manera universal a una alimentació sana, respectuosa amb les persones i els ecosistemes) i Art Ciutadà (per al desenvolupament de l’esperit crític i el reforç de la cohesió social). Per donar suport a accions i projectes d’aquesta mena desenvolupen diferents vies de suport com les convocatòries públiques

Sinapsis

 

Col·lectiu de Barcelona que treballa per a l’impuls de les pràctiques i els processos de treball col·laboratius i en xarxa en la intersecció entre art, educació i comunitat. La seva tasca, que desenvolupen en aliança amb comunitats, altres entitats, institucions i administracions, està centrada en els processos de cocreació quan desborden l’àmbit artístic i generen transformació social. Per això, la seva perspectiva és comunitària i pren com a marc de referència els drets culturals i la democràcia cultural.

 

 

Dates: 30 de novembre. Amb inscripció prèvia

De 17h a 19h. La Casa Encendida. Rda. de Valencia, 2. 28012 Madrid
Organitza i impulsa: Fundación Daniel y Nina Carasso

Coordina: Sinapsis
Participa: Agents implicats en els projectes participants

En el marc de: Alianzas para una Democracia cultural i Plan de Emergencia y Solidaridad (Fundación Carasso)

Més informació i inscripcions: lacasaencendida/encuentros/democracia-cultural-conversaciones-encuentros-saberes-compartidos

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb els Drets Culturals


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.