13 juliol, 2021
Notícia

Desbordant entre Joan Brossa, l’Escola de Bordils i Experimentem amb l’Art

Article escrit entre l’Escola de Bordils i Experimentem amb l’ART sobre la tercera i última fase de BrossArt, una proposta del projecte educatiu de la Fundació Brossa on l'escola esdevé motor social i cultural d'un poble.

L’article recull el procés i les accions compartides durant el curs 2020-2021 en la tercera i última fase de BrossArt, una proposta del servei educatiu de la Fundació Joan Brossa que es va iniciar ara fa tres anys entre els i les mestres de l’Escola de Bordils (un municipi de tot just 2.000 habitants del Gironès) i Experimentem amb l’ART (EART).

 

Des del curs 2018-2019 i durant tres cursos consecutius, la Fundació Brossa ha desplegat un projecte amb els i les mestres, alumnes i famílies de l’Escola de Bordils, juntament amb els veïns i veïnes del poble que ha comptat amb l’acompanyament de Joan Ivern i Berta Ayuso, membres de l’equip d’Experimentem amb l’ART, entitat educativa que treballa amb l’art contemporani per fomentar la creativitat i el pensament crític.

 

L’article recull les sessions de treball i accions que, en aquest darrer tram del projecte i convivint amb les dificultats imposades per la crisi sanitària de la COVID-19, el grup motor (format per alumnes i mestres de l’escola amb EART) ha compartit a l’espai públic de Bordils per donar a conèixer el procés de creació a tota la comunitat educativa i al veïnat.

 

A partir dels Poemes Civils de Joan Brossa, l’alumnat de 4t a 6è ha analitzat i seleccionat en grups barrejats 6 poemes i 6 llocs del poble que senten propis, pensant i realitzant activitats des del cos, el so, el joc i l’objecte. L’escolta en i dels llocs possibilita acollir una nova capa en el procés, la memòria, i es planteja fer una recerca de records del territori, implicant a altres agents com les famílies i veïnat del poble.

 

 

> De l’Escola al Poble. Expansió del procés de creació

Amb el suport de l’Ajuntament de Bordils, el grup motor decideix continuar explorant la memòria del poble, recol·lectant relats de vida entre el dins i el fora de l’escola, i assajant maneres d’explicar vivències. Així es comença a desplegar un retrat col·lectiu i es va generant un arxiu col·laboratiu del territori, l’Arxiu Sonor Bordils (web amb un mapa interactiu), amb la voluntat de ser un espai d’acollida de sabers, memòria i coneixement col·lectiu, obert, viu i en canvi constant del context de Bordils.

 

 

> Itinerari poètic: Arxiu Sonor Bordils

Durant la jornada realitzada a tall de presentació, es desplega un recorregut sonor pels llocs del poble amb la implicació de tota l’escola, que s’organitza en 7 grups formats per alumnes i mestres, barrejant edats i cursos.

 

Recordant l’acció de Brossa per la “Barcelona antiturística”, on es qüestionen les nocions d’itinerari i de turisme, es surt de l’escola  passejant records i caminant entre sons per l’espai públic. Cada grup es dirigeix al seu espai, llegeix el poema i fa una acció amb les paraules escollides dels testimonis de l’arxiu sonor, traçant  l’itinerari entre poemes, espais, paraules, infants, mestres, familiars, veïns i veïnes.

 

 

> Memòria col·lectiva

La memòria dels infants de l’escola, la de les seves famílies, la dels veïns i veïnes, la d’aquellxs que el poble acull durant el dia, la de persones nouvingudes i d’altres de famílies conegudes, la memòria recent o els records passatgers de totes les persones que hi transiten… Aquesta memòria col·lectiva i la necessitat de compartir-la que suposa l’arxiu sonor amb el qual des de l’escola es vol representar el col·lectiu divers que la configura es transforma en un interès que traspassa allò imaginat, el projecte neix a l’escola però creix amb el poble i aquest se’l fa seu entenent-ne el valor.

 

 

L’escola és motor cultural i social d’un poble, un espai de trobada i relació on s’acompanyen les diferències i, quan aquesta participa estretament amb les entitats municipals com en aquesta proposta, es fa possible la complexa equació que tothom se senti seu el lloc que l’acull, sentint-se’n part i, per això mateix, respectant-lo i implicant-s’hi. A tall de conclusió, l’article ens recorda la necessitat de seguir teixint complicitats entre entitats locals, educatives i artístiques perquè aquest escenari és capaç de donar veu mitjançant llenguatges molt diversos i on tothom s’hi pot sentir còmode, perquè l’escola necessita de l’expertesa dels i les artistes i del recolzament de les entitats municipals per materialitzar projectes que acullen la comunitat i li retornen la paraula.

 


 

Data de publicació: 30 de juny
Publica: Fundació Brossa
A càrrec de: Escola de Bordils i Experimentem amb l’ART/Autorxs de l’article
Accés a l’article: fundaciojoanbrossa/desbordant-entre-joan-brossa-lescola-de-bordils-i-experimentem-amb-lart
Més informació: Per saber més sobre Brossart

 

> Escola de Bordils

 

> Experimentem amb l’ART

 

> Fundació Joan Brossa

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb experiències entorn de relats i memòries en comú

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.