18 gener, 2022
Notícia

Destripando la tecnología para crear. Recursos para la experimentación educativa en arte y tecnología

Crida del Centro de Recursos de Red PLANEA (Fundación Carasso) per conèixer experiències que treballin les relacions entre art i tecnologia a l'escola i incorporar-les en les col·leccions i publicacions de PLANEA.

Editada juntament amb la col·laboradora Susanna Tesconi (investigadora i docent a la Universitat Oberta de Catalunya-UOC), l’objectiu d’aquesta nova convocatòria del Centro de Recursos de la Red PLANEA és conèixer recursos, metodologies i didàctiques que treballin la tecnologia i els seus encreuaments amb l’art des d’una perspectiva crítica. Impulsada per la Fundación Daniel y Nina Carasso, PLANEA és una xarxa de centres educatius, agents i institucions culturals que es comprometen a utilitzar les pràctiques artístiques a l’escola pública de manera transversal, situada en els territoris i amb vocació de generalització i permanència.

 

El recurs, que pot estar en qualsevol format (document, vídeo, web, etc.), es presenta a través d’un o més d’un link. Haurà de servir com a una metodologia artística replicable en múltiples aules o escoles i que afavoreixi l’autonomia del professorat i de l’alumnat durant la seva activació.

 

Poden presentar-se a la convocatòria professionals del camp artístico-educatiu (docents, mediadorxs, educadorxs, investigadorxs, arteducadorxs…) la pràctica dels i les quals estigui vinculada amb la producció de recursos per a l’experimentació educativa en art i tecnologia, i que hagin desenvolupat prèviament el recurs.

 

Tancada la crida, es seleccionaran els materials que compleixin amb els requisits plantejats i passaran a ser avaluats pel Comitè de PLANEA mitjançant un sistema de revisió d’experts (peer-review). Aquests recursos seleccionats conformaran ANIDA 2 Revista de arte y escuela (ANIDA és una publicació digital i acadèmica per a docents i professionals d’art i educació) i s’inclouran al Centro de Recursos (PLANEA), un espai on trobar materials d’art i escola perquè docents o educadorxs els puguin posar en pràctica a les seves aules.

 

 

Centro de Recursos de la Red PLANEA

 

Reuneix i impulsa materials com unitats didàctiques, recursos per a l’aula i bibliografia especialitzada dirigits a docents i professionals de l’educació formal en qualsevol etapa educativa. El seu objectiu és posar a la disposició de la comunitat educativa materials que serveixin per activar la pràctica artística en els processos de producció de coneixement i aprenentatges a l’escola.

 

Una part d’aquests recursos es genera en els processos de ProgramAE dels centres pilots de la Red PLANEA, mentre que altres recursos artístico-educatius s’incorporen a través de la seva participació en les crides públiques sobre la base de problemàtiques pròpies del present i de les escoles.

 

 

Dates: Convocatòria oberta fins al 23 de febrer
Convoca: Centro de Recursos de PLANEA (Fundación Carasso)
Dirigit a:
Professionals del camp artístico-educatiu vinculats amb la producció de recursos per a l’experimentació educativa en art i tecnologia
A càrrec de: Comitè de PLANEA/Avaluació dels materials rebuts; Susanna Tesconi (UOC)/Col·laboradora en l’edició de la convocatòria
Més informació i formulari de presentació: redplanea/recursos/participa

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies sobre PLANEA. Red de Arte y Escuela 


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.