5 setembre, 2022
Notícia

Ecosistemes per als drets culturals | Agents, institucions, administracions i fundacions en l’encreuament entre cultura, educació i comunitats

“Ecosistemes per als drets culturals” Una cartografia d'institucions, agents, administracions i fundacions afins a l’art i l'educació, la mediació cultural, la cultura comunitària.

Ecosistemes per als drets culturals és una cartografia d’institucions, agents, administracions i fundacions elaborada a partir de la mirada panoràmica que aporta la tasca diària de Polièdrica magazín. És un compendi de noms i maneres de fer incomplet i en continu procés de creixement, que es nodreix del treball de rastreig que fem dia a dia des de Polièdrica, i que compartim a través de les notícies i article que publiquem.

 

Parlar de l’existència d’ecosistemes tal vegada pot semblar una afirmació temerària, exagerada o fins i tot que falta a la veritat d’una realitat fragmentada, poc interconnectada, amb escàs coneixement mutu entre agents i, encara menys, entre territoris, àmbits o contextos de treball diversos: art i escola, mediació cultural, cultura comunitària, practiques artístiques comunitàries, art i salut…

 

Aquest compendi té com a finalitat aportar informació i facilitar el coneixement mutu entre professionals i col·lectius, institucions culturals, administracions i fundacions que desenvolupen la seva activitat en àmbits afins.

 

Prendre consciència de pertànyer a un mateix ecosistema, complex i divers, no exempt de conflictes, és apostar per un marc de treball diferent, el de les polítiques públiques. Polítiques públiques transversals que situen a les persones en el centre, apostant pel reconeixement dels drets culturals i que posen en marxa mesures perquè els sectors professionals implicats puguin exercir la seva funció amb els seus drets laborals reconeguts.

 

Descarrega’t aquí “Ecosistemes per als drets culturals”