23 desembre, 2014
Editorial

memes núm. 1

Editorial del butlletí “memes" de Polièdrica que es va publicar del desembre de 2014 fins al juliol de 2016. Amb aquest butlletí, del qual es van arribar a publicar 8 números, es volia amplificar la difusió dels continguts de Polièdrica, redistribuint-los d’una manera ràpida i accessible.

Estrenem el butlletí memes de Polièdrica. Ens fa molta il·lusió posar en marxa aquest nou canal amb el què esperem contribuir de manera més eficient a la difusió de les pràctiques culturals i artístiques col·laboratives. Volem arribar a més lectors/es, i obrir-nos a noves transversalitats i col·laboracions. Ens agrada la complicitat amb allò col·lectiu i comú: pensar que quan les persones i els projectes saben els uns dels altres augmenten les possibilitats de transformació social i política.

 

Aquest any Polièdrica ha centrat els seus esforços en fixar un model propi de distribució de notícies i continguts. Però sempre hem sigut conscients de la paradoxa generada en difondre uns continguts centrats en la producció cultural col·laborativa des d’una estructura cooperativa, que podria obrir-se molt més a la col·laboració amb altres agents, entitats i projectes. Tal i com es pot llegir en la invitació que us fem una mica més endavant, aquest 2015 voldríem socialitzar el funcionament de Polièdrica.

 

Tanquem el 2014 amb un darrer esforç per treure aquest butlletí. Sovint ens hem plantejat la necessitat de compartir amb els i les lectors/es de Polièdrica les condicions de producció d’aquest projecte. Sobretot a partir d’una reflexió, no només nostra, sinó compartida amb d’altres projectes i persones que treballen en el món de la cultura, sobre la necessitat de donar transparència a les despeses, i a quines polítiques d’inversió i redistribució dels recursos públics responen o com es poden fer sostenibles des de la inversió privada i des d’economies més socials.

 

En aquest punt d’inflexió i canvi ens sembla molt oportú compartir amb els i les lectors/es, així com amb les persones i projectes que s’animin a involucrar-se amb Polièdrica, els números del projecte. Durant aquest 2014 ens hem gastat 5.157,22€, invertits de la següent manera: 4.556,97€ en la persona que fa la redacció i edició de continguts, cerca d’informació, tasques de difusió, comunicació i gestió de Polièdrica; 300€ en el disseny del butlletí; 158€ en els articles que s’han encarregat; 80€ en suport de programació i 62,25€ en servidors i dominis.

 

Una part dels 5.157,22€ de la despesa total s’ha finançat amb una subvenció de 2.936€ del Departament de Cultura (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) de la Generalitat de Catalunya. El 2014 no vam aconseguir cap més subvenció, així que la resta de la despesa ha estat finançada per Sinapsis, que ha assumit també les tasques de selecció i curadoria de continguts, així com de consell editorial.

 

 

 

CREAR XARXA AMB TU: Sigues ambaixador@ de Polièdrica. Llegeix-nos i comparteix els nostres continguts, recomana i convida als teus contactes a conèixer Polièdrica i el seu butlletí. A més connexions entre projectes i persones, més coneixement, més intercanvi, menys invisibilitat. Les sinapsis, les xarxes i la creació de context  a partir del boca-orella, sí, però també ajudant-se de Polièdrica.

 

 

TU FAS ELS CONTINGUTS: Pots col·laborar en la producció dels continguts de Polièdrica i així fer-los més rics i plurals: comparteix informació sobre els teus projectes o d’altres propostes que consideris interessant donar a conèixer. Polièdrica és, sobretot, un espai d’intercanvi.

 

 

SOCIALITZEM POLIÈDRICA: Volem socialitzar el funcionament de Polièdrica, fer-la més participat i col·laborativa.  No sabem com hauria de ser, així que el primer pas seria pensar-ho en comú. Com fer-ho? Creant un grup de treball? Un comitè editorial distribuït? Trobades informals? Digues la teva i pensem junts la manera.