31 juliol, 2015
Editorial

memes núm. 4: somiar que els ecosistemes culturals existeixen

Editorial del butlletí "memes" de Polièdrica que es va publicar del desembre de 2014 fins al juliol de 2016. Amb aquest butlletí, del qual es van arribar a publicar 8 números, es volia amplificar la difusió dels continguts de Polièdrica, redistribuint-los d’una manera ràpida i accessible.

En la mesura que emergeixin més entorns o projectes col·laboratius i es consolidi la existència de pràctiques de curadoria i gestió cultural fetes des d’una perspectiva de treball pedagògic i de mediació, prendrà cada vegada més força el canvi de paradigma.

 

Consolidar un primer reconeixement hauria d’ajudar a passar del paradigma de projecte o col·lectiu heroic centrat en la supervivència a pensar en termes d’ecosistema, reflectint (en les accions que es fan) una preocupació per generar, a més a més, un espai comú complex on estiguin representades maneres de fer diverses. Pràctiques diferents que, és cert, en alguns aspectes poden estar en contradicció però, sobretot, evidencien les tensions que els diferents posicionaments i escenaris de treball comporten.

 

Passar de cartografiar “bolets” a fer visible les interconnexions entre pràctiques, àmbits i esferes alternatives, institucionals, formatives, etc., i situar unes formes de fer en un lloc central de la producció cultural, demana ocupar espais de visibilitat, però, també, de transferència de sabers i de formació de professionals i no professionals.

 

Polièdrica, en aquest quart número de memes, consolida un format i ratifica el desig medul·lar d’aquest projecte: generar un node de circulació de continguts i d’informació entorn les pràctiques col·laboratives i de mediació. Volem que l’espai de Polièdrica faciliti al/la lector/a el reconeixement les interconnexions que estan donant-se entre disciplines però, també, entre àmbits, escales de treball i diferents tipus d’institucionalitats.

 

Pensar, en definitiva, a partir de la hipòtesis que allò que ens envolta s’organitza com un ecosistema, segur que ens ajuda a reconèixer els elements i les relacions que ho conformen com a tal.