29 març, 2016
Notícia

Educació audiovisual: resignificant els imaginaris

CREACIÓN AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEA (asignatura optativa 3º ESO de Las Lindes en CA2M), ANIMACIÓ EXPERIMENTAL A LES AULES (taller dins del programa “Construir Mirades” de Drac Màgic), "LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS" (taller al MACBA i al CCCB dins del programa “Fotografia en curs” d’A Bao A Qu), TREBALLANT LA FOTOGRAFIA (projecte Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat), "TELERAÏM" (projecte de l’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal) i premis SAMBORI-MICE (Mostra Internacional de Cinema Educatiu)

CREACIÓN AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEA. ASIGNATURA OPTATIVA 3º ESO 
Ante la posibilidad que contempla la LOMCE de desarrollar asignaturas optativas de libre configuración de centro para la educación secundaria obligatoria, y ante el convencimiento de la necesidad de ofertar contenidos que permitan a los alumnos acceder a una formación sobre práctica audiovisual debido al retroceso que ha sufrido la enseñanza de arte en el currículo obligatorio con la implantación de la misma LOMCE, Las Lindes ha realizado el diseño de un proyecto de asignatura optativa. Creación audiovisual contemporánea aborda la complejidad de los desafíos y debates de las prácticas culturales visuales y audiovisual en la actualidad.

 

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se basan en el trabajo desarrollado por Las Lindes grupo de investigación sobre educación, arte y prácticas culturales de CA2M que trabajan sobre estos temas desde 2009. Esta asignatura, que se ha diseñado con especial cuidado en su relación con la adquisición de competencias básicas, permitiría a los alumnos obtener unas habilidades prácticas y conocimientos críticos vitales para su condición de ciudadanos en el entorno audiovisual que constituye nuestra realidad actual.

 

En el PDF (descargable en la web del proyecto) se especifican las competencias básicas, descriptores y áreas que se trabajan, así como los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en relación a esos contenidos.
———–
Organiza: Las Lindes, grupo de investigación sobre educación, arte y prácticas culturales de Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).
———-
Más información:
ca2m.org/las-lindes/asignatura-3-eso

 

 

 

TALLER ANIMACIÓ EXPERIMENTAL A LES AULES
El cinema d’animació és una tècnica cinematogràfica molt engrescadora per apropar, tot realitzant un petit film, la pràctica artística i el cinema experimental a joves, nens i nenes. Això és el que es proposa en aquest taller de creació que integra una breu contextualització històrica i tècnica, així com una experiència real de creació.

 

S’ofereixen dos modalitat de taller: L’experiment d’animar un film! (per a primària) i Animació experimental: laboratori de creació (per a ESO, batxillerat i cicles formatius). Ambdues modalitats comparteixen el mateix objectiu: connectar des d’allò vivencial amb l’alumnat i proposar una aventura creativa i expressiva des de l’animació experimental, tot demostrant que no calen grans equipaments tecnològics per explorar les tècniques experimentals i aconseguir resultats més que imaginatius.

 

Aquestes són algunes de les peces que ja han sortit d’aquests tallers:

>> Film col·lectiu per a la 9a Setmana Garraf per la Pau. Escoles participants: El Morsell (Olivella), Sant Nicolau (Canyelles), Els costerets (Sant Pere de Ribes) i El Margalló (Vilanova i la Geltrú).

>> Film col·lectiu de l’INS Domènech i Montaner(Barcelona).
———-
Organitza: Drac Màgic, conjuntament amb A Home In Progress Film.
En el marc de: programa Construir mirades que relaciona el cinema i la cultura audiovisual amb els continguts i els objectius curriculars de cada nivell educatiu així com amb les competències comunicatives transversals. Es desenvolupa a Catalunya, Aragó i a la Comunitat Valenciana.
Suport: Departaments d’Ensenyament i Cultura de la Generalitat de Catalunya.
———-
Més informació:
construirmirades.dracmagic.cat/animacio-experimental-a-les-aules

 

 

 

TALLER LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS 2015-2016
Al llarg del curs 2015-2016 es du a terme la quarta edició del taller “La ciutat dels fotògrafs” al MACBA i al CCCB de Barcelona. Els dimecres i dijous pel matí, alumnes d’escoles i instituts fan una descoberta creativa i reflexiva de la fotografia a partir de la vinculació entre la pràctica fotogràfica, l’exploració de la ciutat i els espais del MACBA i el CCCB. Aquesta activitat es desenvolupa en el marc de “Fotografia en curs”, un programa de l’associació cultural A Bao A Qu.

 

Al web de “Fotografia en curs” es publiquen regularment les fotografies realitzades pels participants a taller, i es crea d’aquesta manera un interessant arxiu sobre com veuen els i les joves estudiants els edificis del CCCB i del MACBA i l’entorn urbà on aquests centres culturals s’insereixen.

 

A l’enllaç indicat a “Més informació” hi trobareu una llista dels centres educatius que han participat al taller al llarg del primer trimestre del curs 2015-16, amb enllaços a les galeries fotogràfiques corresponents.
———-
Dates: Del  15/10/2015 al 30/06/2016.
Organitza: MACBA i CCCB.
En el marc de: programa Fotografia en curs de l’associació cultural A Bao A Qu
———-
Més informació:
cccbeducacio.org

 

 

 

PROJECTE TREBALLANT LA FOTOGRAFIA
Treballant la fotografia és un espai del web de l’Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat on es presenten els treballs de fotografia més rellevants realitzats per alumnes de l’escola en els últims anys, organitzats cronològicament.

 

La Fotografia ha acompanyat l’Escola Mestral des dels seus inicis. Això vol dir que ha viscut diverses èpoques pel que fa a tecnologia fotogràfica. En els seus inicis (tallers a EGB, EATP a BUP) tot el procés era analògic; durant un temps (crèdits variables a ESO), que es poden considerar de transició, coexistiren els dos sistemes (analògic i digital) fins que s’ha imposat plenament (des de ja fa uns 4 anys) el sistema digital (assignatura optativa de Batxillerat). De manera que les càmeres de pel·lícula s’han anat substituint per càmeres digitals i l’antic laboratori de fotografia s’ha anat transformant en una moderna estació digital. Aquesta transformació ha estat en gran part subvencionada pels premis de fotografia que ha obtingut l’Escola amb els treballs dels alumnes dels últims anys, principalment els Premis de Fotografia de la Mostra d’Audiovisuals Escolars, atorgats pel Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

 

Durant els últims cursos, la fotografia digital s’ha incorporat com un recurs TIC a les classes de Ciències naturals de ESO i Biologia de Batxillerat i també a les classes de Plàstica de 4t d’ESO. Així mateix es realitzen alguns treballs de recerca de caire més específic (macrofotografia, microfotografia…).
———-
Organitza: Escola Mestral (Sant Feliu de Llobregat).
Font: CCCB Educació.
———-
Més informació:
escolamestral.cat/mon-cientific/fotografia

 

 

 

PROJECTE TELERAÏM, LA CADENA DE LES VINYES
Projecte de Telenotícies dels i les alumnes de 3r d’ESO de l’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal.

 

Durant el primer projecte del curs 2015-2016 i després de la visita als estudis de TV3 els alumnes de 3r d’ESO s’han posat a fer de periodistes, produint un telenotícies i exercint tots els rols de la producció: decoradors, càmeres, redactors i presentadors per explicar l’actualitat nacional, internacional i local.

 

El procés ha suposat des del disseny dels logos que representen la cadena i el programa, fins a la construcció d’un plató de televisió, sortit al carrer per aconseguir entrevistes, gravar reportatges, passar enquestes, redactar l’escaleta del programa i memoritzar-la per presentar-la després davant de la càmera.

 

Cadascun dels 21 grups de treball ha elaborat un petit telenotícies amb quatre notícies, una comuna (referent a la cimera de París sobre canvi climàtic), un altra per sorteig (d´entre una bateria de temes proposats pel professorat)¸ una tercera triada lliurement i la quarta ha estat la del temps.

 

Com a final de projecte han produït els tres telenotícies que es poden veure a la web del CCCB Educació: “Les Vinyes informa” edició matinal, edició migdia i edició nit.
———-
Organitza: IES Les Vinyes (Castellbisbal).
Font: CCCB Educació.
———-
Més informació i accés als videos dels telenotícies:
cccbeducacio.org

 

 

 

PREMIS SAMBORI-MICE. EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Premis a les produccions audiovisuals escolars en valencià convocats per la Fundació Sambori, dins del marc de la MiCe (Mostra Internacional de Cinema Educatiu).

 

Poden participar produccions audiovisuals realitzades durant els darrers dos anys als centres d’educació infantil i primària, secundària, batxillerat o formació professional del País Valencià. Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació, sempre que la llengua utilitzada sigui el valencià.

 

Els premis MiCe 2016 a les produccions escolars es van entregar el mes de febrer de 2016.
———-
Organitza: Fundació Sambori, els objectius de la qual són incentivar la creativitat artística i imaginativa dels valencians i valencianes, la normalització lingüística i l’ús social i cultural del valencià.
En el marc de: MiCe (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), una iniciativa de la l’associació cultural “Jordi el Mussol”.
———
Més informació:
sambori.net/premi-audiovisual-sambori-mice

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.