20 novembre, 2020
Agenda

Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable. Webinar

Seminari online organitzat per Educació 360 per presentar la publicació "Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable" i abordar-ne les principals línies, especialment les més rellevants en el context actual.

Educació 360 és una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Bofill que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu local, capaç de connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Aquesta mirada de 360 graus, proposa que el model educatiu promogui i incorpori també les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar: activitats extraescolars, de vacances, el temps de migdia i, en àmbits com l’artístic, l’esportiu, el lúdic, de lleure, tecnològic…

 

En el marc de l’Aliança Educació 360 (que inclou com a socis i promotors administracions públiques -des d’ajuntaments a diputacions passant per consells comarcals-, xarxes i serveis de centres educatius, mestres i professionals, moviments de lleure, xarxes d’infància i del tercer sector, xarxes d’entitats esportives, de comunicació, artístiques i culturals, grups i centres de recerca, etc.) i en l’etapa pre-pandèmia es va constituir un grup de treball format per diversos professionals de l’àmbit de la música i les arts escèniques, acompanyats d’experts de l’àmbit cultural, amb la finalitat de reflexionar i elaborar propostes en relació als elements clau que connecten les arts i l’educació des d’una perspectiva comunitària i d’equitat.

 

El resultat s’ha recollit en la publicació que es presenta en aquest webinar, Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable, que vol ser útil per a la revisió de projectes ja existents, per a la posada en marxa de noves iniciatives, per a la intervenció sobre l’esfera política i, en general, per generar noves oportunitats que garanteixin el dret de tota la població a la pràctica de les arts com a part indispensable de la seva educació.

 

L’objectiu del seminari és explicar les principals línies d’aquesta publicació i debatre sobre les qüestions que tracta, algunes d’elles rellegides des de l’actual situació de pandèmia. En el debat es vol reflexionar sobre com passar de les experiències a la política pública, quina ha de ser les contribució de les institucions educatives i culturals, què es pot aprendre de les experiències més exitoses i com poder fer-les extensives a tothom, d’entre altres temes.

 

L’acte està conduït per Enric Aragonès (Coordinador pedagògic de l’EMMCA de l’Hospitalet de Llobregat i relator de la publicació Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable) i compta amb la participació de Sergi Díaz (Director de Ciutat Educadora i Cultura als Barris de l’Ajuntament de Barcelona), Montserrat Ismael (Responsable de projectes educatius del Mercat de les Flors) i Natàlia Nadal (Directora de l’escola La Farga de Salt, Girona).

 


 

Dates: 3 de desembre, de 10h a 11:15h
> Inscripcions obertes per seguir la sessió en línia
Organitza: Educació 360
Participa: Enric Aragonès (EMMCA), Sergi Díaz, (Ciutat Educadora i Cultura als Barris, Ajuntament de Barcelona), Montserrat Ismael (Mercat de les Flors) i Natàlia Nadal (Escola La Farga de Salt, Girona)
Més informació: educacio360.cat/educar-en-la-practica-artistica-un-dret-irrenunciable

 

 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb comunitats educatives i arts escèniques

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.