11 octubre, 2022
Notícia

El circo social en la construcción de ciudadanía | Estudi

Recerca de l'educador social i activista cultural Antonio Alcántara amb l'objectiu d'indagar en el paper del circ social per a la construcció de ciutadania a través de l'aprenentatge i pràctica de les competències ciutadanes.

Antonio Alcántara (acció comunitària, participació, social) comparteix, a través del bloc educaciótransformadora, el seu treball de final de Màster en Intervencions Socials i Educatives 2022 de la Facultat d’Educació (UB), on actualment treballa com a professor associat. A més d’una introducció al treball, l’objectiu del qual és identificar les contribucions del circ social a la construcció de ciutadania, l’article ofereix una presentació resum i accés a la recerca completa.

 

Aquesta recerca parteix de la premissa que el circ social es mostra com un escenari ideal per a aprendre i posar en pràctica competències ciutadanes. Considerant el circ social com una pràctica educativa i artística que permet aprendre circ i generar espais de creació col·lectiva amb la intenció de promoure l’empoderament personal, grupal i comunitari per a la millora de la qualitat de vida dels i les participants i la societat que els envolta. I entenent les competències ciutadanes com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per a donar resposta els reptes d’una societat interconnectada, amb un creixement econòmic desigual i cada vegada més diversa culturalment.

 

El seu autor apunta que existeixen recerques anteriors en aquesta que s’han centrat en l’espai de treball personal i grupal del circ social, però encara hi ha poca literatura sobre la construcció de comunitat i ciutadania. Aquesta recerca aprofundeix qualitativament, des d’un enfocament proper a l’anàlisi de casos i utilitzant el marc de les competències per a una cultura democràtica elaborat pel Consell d’Europa (2018) amb la intenció de donar eines innovadores als i les educadorxs per ensenyar a les persones com conviure en pau en societats diverses.

 

Per a això s’han seleccionat dos projectes (Donyet Ardit a Alacant i Ateneu Popular 9Barris a Barcelona) que utilitzen el concepte de circ social, tenen perspectiva comunitària, han realitzat una formació de formadorxs de circ social i formen part de la la Federación de Escuelas de Circo Socio Educativo de l’Estat espanyol. S’ha recorregut a les entrevistes semiestructurades, al grup de discussió i a l’anàlisi documental i de dades.

 

Els resultats apunten que el circ social és un escenari ideal per a aprendre i practicar competències ciutadanes per a una cultura democràtica durant la classe, en la preparació de l’espectacle o mostra final i/o en els espais comunitaris amb els quals es relaciona el projecte. Per a això és necessari una posició per part de les persones impulsores del projecte davant el món en el qual viuen i els reptes que es dibuixen.

 

 

Antonio Alcántara

 

Professor associat a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). Coordinador de projectes de La Perifèrica, associació especialitzada en processos de participació, acció comunitària, dinamització sociocultural i projectes d’inserció laboral a través de la cuina. També treballa en l’equip pedagògic de l’Ateneu Popular 9Barris i és col·laborador extern de l’Agència Catalana de la Joventut (Departament de Foment de la Participació) on assessora i imparteix cursos per a projectes de dinamització juvenil. Autor del bloc educaciótransformadora on publica les seves idees, reflexions i articles sobre educació social, cultura, gestió comunitària, circ social o animació sociocultural entre d’altres.

 

 

Data de publicació: Juny, 2022
L’article d’Antonio Alcántara sobre la recerca es va publicar el 12 de setembre del 2022 al seu blog educaciótransformadora
A càrrec: Antonio Alcántara/Autor
Col·labora: Donyet Ardit (Alacant), Escuela de Circo Social (Saragossa) i Ateneu Popular 9Barris (Barcelona)
Més informació i accés a la presentació resum i a la recerca completa: educaciotransformadora/el-circo-social-en-la-construccion-de-ciudadania

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més sobre el circ com a eina educativa i de transformació social


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.