13 abril, 2016
Notícia

El museu com a mediador

"PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE" (XIII Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus MAMT Pedagògic) i JORNADES DEAC (Museu Marítim de Barcelona)

PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
La nova concepció educativa del museu com a mediador ens planteja el repte de fer dialogar el discurs de la institució amb la identitat i la subjectivitat dels públics. El visitant és ara participant, les propostes artístiques s’entenen com a relacionals. La perspectiva del gènere és un dels arguments més sovintejats a la creativitat artística i al debat teòric de l’art, i un dels que donen més joc a la concepció dialògica del nou museu educador.

 

A la XIII edició de les Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus, en línia amb la temàtica “Femení plural”, que és l’eix del 40è aniversari del Museu d’Art Modern de Tarragona, es debat sobre la perspectiva de gènere en la tasca educativa dels museus d’art.
———-
Dates: 13 d’abril de 2016. 
Organitza: MAMT Pedagògic. Santa Anna, 8 43003 Tarragona.

Dirigit a: Jornades dirigides a agents culturals, professorat d’Ensenyament Primari, Secundaria, Batxillerat i Cicles Formatius, estudiants universitaris, educadors/es de museus i espais d’art.
Suport: Universitat Rovira i Virgili.
———-
Més informació:
sae.altanet.org/mamtpedagogic/jornadespedagogiques

 

 

 

JORNADES DEAC
Les 19 Jornades DEAC, organitzades pel Museu Marítim de Barcelona, es presenten sota el títol Conjugar Participar. Aquestes jornades ens conviden a debatre, intercanviar i reflexionar a l’entorn de la funció educativa i social dels museus.

 

Reprenent el fil dels debats anteriors, les 19 Jornades s’han estructurat en tres eixos temàtics, al voltant de la participació dels diversos agents que aborden molt directament les preocupacions actuals dels Departaments d’Educació i Acció Cultural de Museus (DEAC):

 

>>> Eix 1 Realitats DEAC: Qui som i com estem estructurats. La participació de les empreses de serveis culturals en els DEAC dels museus.

>>> Eix 2 En temps d’oci: La participació dels museus en l’oci creatiu i de qualitat de la societat.

>>> Eix 3 Col·laborant: Mecanismes de participació social en el disseny de noves d’activitats.

———-
Dates: 25, 26 i 27 de maig de 2016.
Organitza: Museu Marítim de Barcelona. Avda. de les Drassanes s/n.
———
Més informació:
mmb.cat/blog/educacio/19-jornades-deac-al-museu-maritim-de-barcelona

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.