1 octubre, 2020
Notícia

Els museus en la nova societat cultural

Aquest quadern editat per la Fundació Carulla recull les principals conclusions del primer cicle de sessions Mutare SOS sobre el paper dels museus davant els reptes socials, econòmics, educatius i culturals de l’actual crisi sanitària.

mutare SOS és la resposta de la Fundació Carulla davant la profunda transformació social que estem vivint, imaginant solucions creatives davant d’aquestes noves realitats, reinventant-nos comptant amb el coneixement col·lectiu de tothom, de manera participativa.

 

Amb aquesta iniciativa se’ns convida a repensar, cocrear i transformar la nova societat cultural, començant pel paper dels museus en aquesta “nova realitat” amb el Cicle Els Museus Post Covid19 (maig-juny de 2020), les conclusions del qual es recullen en aquesta publicació, el primer número de la nova col·lecció Quaderns mū de Mutare.

 


 

Data de publicació: 2020
Edita: Fundació Carulla
A càrrec de: Nekane Navarro/Redacció de continguts; TheCreativeAgency/Disseny i maquetació; Natàlia Cerezo/Correcció
En el marc de: Col·lecció Quaderns mū de Mutare (mutare SOS, Cicle Els Museus Post Covid19, Fundació Carulla)
Enllaç a la publicació: fundaciocarulla.cat/quaderns-mu-mutare-sos.pdf

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb Fundació Carulla

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.