1 març, 2022
Notícia

Ereiaroa

Iniciativa d'Aclima i Tabakalera amb el suport de la Diputació de Guipúscoa per desenvolupar des de la col·laboració entre medi ambient i cultura processos de transformació més ecològics i creatius lligats al territori i els seus agents.

Partint del Pacte Verd Europeu (‘European Green Deal’), l’eix central del qual és el procés de transició ecològica, l’objectiu d’Ereiaroa és activar processos de fertilització creuada i col·laboració intersectorial entre agents dels àmbits ambiental, cultural i creatiu. Mitjançant una convocatòria es conformará un grup de fins a 12 persones predisposades a treballar des de la hibridació intersectorial, la cocreació i l’acció col·lectiva entre agents diversos, atenent les seves necessitats, capacitats i experiències.

 

Desarrollado entre Aclima (Clúster Basc de Medi Ambient) i Tabakalera, centre de creació i cultura contemporània, que a més és node de la New European Bauhaus, el projecte està finançat pel programa Ekonomia Sortzailea del Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Medi Ambient de la Diputació Foral de Guipuzkoa.

 

El desenvolupament del projecte posa el focus en àmbits temàtics com la regeneració urbana 360º i territoris resilients; solucions basades en la natura, integrades en l’entorn urbà, periurbà i rural; economia circular; gestió eficient de recursos i cicles ecoeficients i qualitat de vida; o millora de la qualitat ambiental i salut.

 

Aquests àmbits de treball se situen en un marc estratègic que enllaça allò global amb allò local, des de l’Agenda 2030 de la ONU o la New European Bauhaus de la UE, fins a l’Estratègia de Canvi Climàtic KLIMA 2050 o l’Agenda Urbana BULTZATU 2050 a Euskadi.

 

Ereiaroa es dirigeix a empreses, organitzacions i professionals de Guipúscoa, que treballin als àmbits de l’ecoindustria i el medi ambient o de la cultura i la creativitat, enteses d’una manera àmplia i transdisciplinar.

 

El programa d’activació artística es divideix en tres fases de desenvolupament:

 

Fase 1Selecció de llavors
Febrer-MarçPresentació de candidatures, valoració i resolució.
Fase 2Desenvolupament del cultiu
Març-JunySessions de trobada i treball col·lectiu interrelacionades entre si. En aquestes sessions es durà a terme el procés de conceptualització i recerca, i es posaran en comú idees i experiències.
Fase 3Recol·lecció de resultats
Juliol-SetembreConcreció de conclusions, aprenentatges i propers passos possibles. Jornada de presentació.

 

 

Aclima

 

‘Basque Environment Cluster’

 

 

Referent i aglutinant del sector ambiental d’Euskadi, representa tant el sector privat (indústries i serveis), com l’àmbit del coneixement (universitats i centres tecnològics) i el sector públic.

 

Actualment, compta amb 107 socis, dels quals 78 són empreses. I representa les següents 6 cadenes de valor: residus, cicle integral de l’aigua, sòls contaminats, aire, ecosistemes i ecodisseny.

Tabakalera

 

Centre internacional de cultura contemporània situat a Donostia/ Sant Sebastià, que acull i fomenta la col·laboració entre diferents projectes i institucions culturals. La seva missió compartida és donar suport al sector cultural i creatiu, contribuir al desenvolupament de la capacitat creadora i crítica de la societat basca, i afavorir l’accés i gaudi de la cultura. Com a centre de creació, té com a objectiu principal impulsar el talent, socialitzar la creació contemporània i promoure l’aportació del sector cultural i creatiu cap a la resta de sectors, i la societat.

 

 

Dates: El projecte es desenvolupa des de març fins a setembre
Organitza: Aclima i Tabakalera
Dirigit a: Empreses, organitzacions i professionals de Guipúscoa dels àmbits de la cultura i la creativitat o de l’ecoindustria i la sostenibilitat
Suport: Programa Ekonomia Sortzailea (Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Medi Ambient de la Diputació Foral de Guipuzkoa)
Més informació: tabakalera.eus/convocatoria-ereiaroaaclima.eus/ereiaroa

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més processos de diàleg entre art/cultura i medi ambient 


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.