22 octubre, 2014
Notícia

El circ com a metodologia de treball

El circ ha esdevingut una eina de transformació social, especialment quan es fa des de projectes de llarg recorregut com, per posar un exemple proper, el cas de l’Ateneu Popular 9Barris de Barcelona. Compartim altres exemples en aquesta línia: projecte "Galway Community Circus" (Galway, Irlanda), espectacle de creació col·lectiva "Jo sé què sóc" (Artescena Social) i jornades "Col·laboratorium" (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)

Volem parlar d’aquests projectes els recorreguts dels quals van des del desenvolupament artístic al comunitari, o a la inversa, i que transcendeixen les fronteres de les disciplines pròpies de les arts del circ per introduir les seves metodologies de treball en altres projectes i processos articulats al voltant de la transversalitat, la interdisciplinarietat i la cohesió entre diferents cultures de treball com a fet diferenciador.

 


GALWAY COMMUNITY CIRCUS
Un projecte de circ i educació social de la ciutat irlandesa de Galway que utilitza les arts del circ com una eina educativa per al desenvolupament personal, social i comunitari.

 

Hem conegut aquest projecte mitjançant Educació Transformadora, el blog de l’Antonio Alcántara (Àrea de Formació i Circ Social, Ateneu Popular 9Barris), que hi va publicar un post a rel de la celebració de l’assemblea de la Caravan Circus Network (Xarxa Europea de Circ Social), celebrada a Galway (Irlanda) a principis d’octubre.

 

L’amfitrió d’aquesta trobada, en la qual també va participar l’Ateneu Popular 9Barris com a membre de la xarxa, va ser Galways Community Circus, que també n’és membre.
———
Dates: Del 3 al 5 d’octubre (assemblea de la Caravan Circus Network).

Galway, Irlanda.

Organitza: Galways Community Circus.

Participa: Ateneu Popular 9Barris com a membre català d’aquesta xarxa europea.

———
Més informació:

galwaycommunitycircus.com

 

 

JO SÉ QUÈ SÓC
Espectacle de creació col·lectiva de teatre i circ realitzat per joves amb el suport de l’associació Artescena Social, una entitat que proposa projectes de dinamització comunitària a través de disciplines artístiques: teatre social, teatre/circ, vídeo, etc.

 

Els projectes intergeneracionals i interculturals d’Artescena Social tenen com objectiu la participació i la cohesió social.

———
Dates: 2 de novembre a les 18.30 h.
Centre Cultural de Cardedeu. Avda. Rei en Jaume, 118. Cardedeu 08440 (Barcelona).

Organitza: Artescena Social.
———
Més informació:
artescenasocial.blogspot.com.es/jo-se-que-soc

 


COL·LABORA-TORIUM. CONNECTAR MUSEU I ESCOLA
Unes jornades de treball per establir connexions entre docents de centres educatius, tècnics i educadors de museus platejades des d’aquesta idea del circ com a lloc d’intercanvi d’idees, d’expressió de cultures diferents i de reflexió.

 

Aquest curs es planteja com un laboratori d’intercanvi d’experiències concretes i amb una metodologia de reflexió en l’acció, on es plantegen interrogants molt presents en l’àmbit educatiu com ara la gestió d’equips cooperatius o la creació de xarxes entre educació formal i no formal.

 

L’equip educatiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), conformat per membres de Nusos, ha estat implantant i desplegant un model didàctic innovador des de l’obertura del Museu Blau l’any 2011. Aquest model, basat en la complexitat i la ambientalització, ha estat dissenyat pel Grup de Recerca Còmplex de la UAB els quals han assessorat a l’equip durant aquest període.
———
Dates: 23 i 24 d’octubre
Museu Blau (Parc del Fòrum).
Organitza: Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB).

A càrrec de: Nusos/equip educatiu del MCNB.
Participa: Grup de Recerca Còmplex (UAB)/assessoria.
———
Més informació:

nusos.coop/collaboratorium

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.