1 julio, 2015
Comusitària
Comusitària
Article

The Sage Gateshead, Learning & Participation Programme

El programa "Learning & Participation" va néixer com una part essencial del projecte de "The Sage Gateshead". Així com altres equipaments culturals han incorporat progressivament un servei educatiu i comunitari en la seva estructura, aquesta institució es va gestar com una entitat de difusió i creació musical, alhora que s’aixecava com un centre de formació artística i de dinamització cultural adreçada a tota la ciutadania.

Més enllà d’acollir formacions musicals estables, aquest equipament va ser concebut com un projecte per regenerar una zona cultural i econòmicament deprimida, i l’estratègia per a fer-ho va ser a través de la música.

/ DATA D’INICI: 2002 el programa i 2004 l’equipament.

/ EN ACTIU: En actiu – A data de 10 d’octubre de 2013

/ URL: sagegateshead.com

/ LLOC: Gateshead (Regne Unit)

/ QUI EN SÓN ELS RESPONSABLES?: Katherine Zeserson

/ QUI PARTICIPA EN L’ORGANITZACIÓ?: The Sage Gateshead

/ QUI COL·LABORA PER DESENVOLUPAR-LO?: Folkworks, Northern Sinfonia, University of Sunderland, North Music Trust, In Harmony, National Skills Academy, Bridge NorthEast, Youth Music, entre d’altres.

/ QUINS SÓN ELS SEUS DESTINATARIS?: Persones de totes les edats i condició social procedents del nord-est d’Anglaterra.

/ COM ES FINANÇA?: Arts Council England, National Lottery, Gateshead Council, ONE North East, European Regional Development Fund, entre d’altres.

 

 

El programa artístic de The Sage Gateshead es basa en dues dimensions i no dues divisions. Això vol dir que l’element performàtic i el comunitari, en el qual s’adscriuen els projectes educatius i els participatius, estan en el mateix estadi. És per això que el seu programa Learning & Particpation s’estén avui per tota la regió i dóna resposta a persones adultes, joves, famílies, escolars, estudiants i persones amb necessitats educatives especials.

 

Les nombroses i diverses línies d’acció del programa són un exemple de la ferma aposta que ha fet l’organització per fer efectiva la cultura democràtica: dels vuit blocs que configuren el programa, cadascun compta amb una mitjana de cinc projectes que, més enllà de fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida, procuren incentivar la participació cultural  i generar espais de creació comunitària.

 

En definitiva, el programa Learning & Participation de The Sage Gateshead ha sabut donar resposta al repte que tenen molts equipaments culturals: com a ens subsidiari ha sabut superar les formes auto-referenciades i ha desplegat un programa que fomenta el desenvolupament de les capacitats de tots els ciutadans.

 

 

 

/ PREGUNTA:

Els equipaments culturals haurien de respondre a un mandat públic?

 

/ PREGUNTA:

Són els projectes de creació comunitària -desenvolupats en els equipaments culturals- un instrument legitimador de les polítiques culturals públiques o bé una estratègia encoberta per crear nous públics i/o domesticar conflictes?

 

 

 

/ ALTRES FONTS DOCUMENTALS:

 

Hitting the Right Note és una recerca realitzada l’any 2005 per John Holden i Samuel Jones, de l’equip DEMOS, sobre el programa Learning and Participation del projecte The Sage Gateshead.

 

La recerca va ser un encàrrec de la Paul Hamlyn Foundation i The Sage Gateshead, i va comptar amb el suport del Department for Education de Innovation Unit.

demos.co.uk/files/hittingtherightnote.pdf