8 novembre, 2022
Notícia

Especialitat en els Graus de Magisteri i Centres Educatius en Educació Artística, Plàstica, Visual i Audiovisual | Llibre Blanc

Publicat per la Societat per a l'Educació Artística (SEA), aquest Llibre Blanc incideix i se situa en l'abandó històric, institucional i administratiu de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Plàstica amb el desig de revertir aquesta situació creada per les successives reformes del Sistema Educatiu a Espanya.

Aquest Llibre Blanc s’elabora a partir de les actuacions escomeses en els últims anys i la realització d’un diagnòstic profund de la situació nacional i internacional de l’Educació Artística que fonamenta la creació i implementació d’una especialització docent en els centres d’Educació Infantil i Primària, que permeti situar-nos en la convergència amb Europa, alineats amb les recomanacions d’organismes internacionals com la pròpia Comissió Europea o el Consell d’Europa a més de la UNESCO, i en coherència amb les línies que suggereixen les principals associacions internacionals d’Educació Artística com ara la Societat Internacional per a l’Educació a través de l’Art (INSEA) o l’Aliança Mundial per a l’Educació Artística (WAAE).

 

El seu origen, explicat en l’apartat on es presenta la publicació i que gira entorn de l’oportunitat i necessitat d’aquest Llibre Blanc, se situa en les tres trobades organitzats entre 2019 i 2022 per treballar en la millora de l’art i la seva educació en les diferents etapes educatives, les institucions i la legislació.

 

> La primera d’aquestes trobades es va celebrar a la Universitat de Girona l’any 2019 sota el títol “35 años de las Didácticas Artísticas en la Universidad: buscando sinergias para construir el futuro” d’on va sorgir la proposta de crear el “Mapa ENDE. Cartografías del Área de Didáctica de la Educación Artística”, per identificar els grups de recerca i projectes de l’àrea.
> El gener de 2020 va tenir lloc una segona trobada a Bilbao, “Didácticas Artísticas en la Universidad y sociedad: Arte por el cambio social”, a partir del qual es va crear la plataforma #EducaciónNoSinArtes, constituïda pel professorat universitari de l’àrea de coneixement de Didàctica de l’Expressió Plàstica i àrees afins a l’Educació Artística presents a 43 universitats espanyoles i secundada per docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària.
> A la tercera d’aquestes trobades, denominada “Poéticas” i organitzada València, es va proposar la creació d’una associació, Societat per a l’Educació Artística (SEA).

 

En el seu moment, la plataforma va aportar un manifest inicial, un decàleg amb 10 arguments de canvi i millora de la LOMLOE i 9 esmenes concretes al llavors encara projecte de llei. Aquest decàleg per al canvi legislatiu i millora de l’Educació Artística, malauradament encara en bona part vigent, es recull al tercer capítol del llibre, l’índex del qual es completa amb un apartat central titulat Sugerencias a las 24 propuestas de reforma de la profesión docente en el ámbito de la Educación Artística i una Memoria de acciones en defensa de una #EducaciónNoSinArtes, a més d’un bloc final amb referències i annexos.

 

Decàleg per al canvi legislatiu i millora de l’Educació Artística

 

1. Creació d’un “menció a l’especialitat en Educació Artística: arts plàstiques, visuals i audiovisuals” en Educació Primària

2. Increment de la càrrega lectiva de l’Educació Artística tant en Educació Primària com en Educació Secundària

3. Consideració de l’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual com una matèria “comuna” a l’ESO i “instrumental” a Primària, i no específica o optativa
4. Consideració de l’Educació Artística com a matèria fonamental i imprescindible per afrontar els reptes del Segle XXI.
5. Valoració de l’Educació Artística com a oportunitat d’enriquiment formatiu i professional de tot l’alumnat i la ruptura d’estereotips associats
6. Educació Artística com a context idoni per treballar temes vitals per a la societat actual.
7. Educació Artística per a una societat reflexiva, crítica, creativa i responsable amb la realitat actual
8. Educació Plàstica, Visual i Audiovisual per a la formació integral de l’alumnat i desenvolupament com a persona
9. Respecte per la professió i la formació experta del Professorat d’Educació Artística
10. Revisió dels perfils del professorat d’arts i formacions habilitants per accedir a les places docents en oposicions

 

 

Plataforma #EducaciónNoSinArtes

 

Plataforma constituïda el gener del 2020 pel professorat universitari de l’àrea de coneixement de Didàctica de l’Expressió Plàstica i àrees afins a l’Educació Artística presents a 43 universitats espanyoles i recolzada per docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

 

El febrer de 2020, la plataforma va presentar al Ministeri d’Educació i Formació Professional 9 esmenes al projecte de la LOMLOE resultat d’un decàleg per a la millora d’aquesta llei educativa de cara a la seva imminent aprovació parlamentària. Després de l’aprovació de la llei i una consecució mínima de les seves peticions, continuen treballant per a un desenvolupament curricular i jurídic coherent amb les necessitats de l’Educació Artística al segle XXI.

Societat per a l’Educació Artística (SEA)

 

Constituïda l’abril de 2022, la Societat per a l’Educació Artística (SEA) sorgeix per posar en valor els Ensenyaments Plàstics, Visuals i Audiovisuals a tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat. Està oberta a la participació, bé com a associats, bé com a col·laboradors puntuals, des de diferents àmbits, de qualsevol docent nacional o internacional.

 

Inspirada en les clàssiques societats internacionals, com ara la International Society for Education Through Art (INSEA), i amb el grup multidisciplinari de la plataforma #EducaciónNoSinArtes com a antecedent més proper, té com un dels seus principals objectius que les institucions educatives i culturals facin seva la importància de saber mirar, saber fer i saber comunicar a través de les imatges i la creació artística.

 

 

Dates: 2022
Accés a la presentació oficial online del llibre que
va tenir lloc el 25 de octubre de 2022
Publica: Societat per a l’Educació Artística (SEA)
A càrrec de: Marián López Fernández Cao (Universidad Complutense de Madrid), Martín Caeiro Rodríguez (Universidad de Zaragoza), Dolores Álvarez Rodríguez (Universidad de Granada), Olaia Fontal Merillas (Universidad de Valladolid), Rafael Marfil Carmona (Universidad de Granada), Pablo de Castro Martín (Universidad de Valladolid/Coordinació publicació
Suport: Word Aliance for Arts Education (WAAE), International Society for Education Through Art (INSEA), Societat per a l’Educació Artística (SEA), Plataforma #EducaciónNoSinArtes
Més informació i accés a la publicació: educacionnosinartes/prensaypublicaciones

 

 

 


#ArxiuViu: Més jornades sobre Educació artística + Documents


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.