4 març, 2021
Notícia

Estudi-Diagnòstic sobre cultura inclusiva en les arts escèniques valencianes

Publicació de la recerca sobre inclusió social en les arts escèniques de la Comunitat Valenciana, desenvolupada per Adonar amb professionals del sector social i cultural autonòmic en el marc del projecte Cultura+Social.

Aquest Estudi-Diagnòstic és el resultat de la primera fase del projecte Cultura+Social, iniciat per l’associació Adonar el 2020 després de ser una de les iniciatives escollides per l’Ajuntament de València en la seva convocatòria per al desenvolupament de projectes d’innovació social i urbana. Creada el 2018, Adonar està especialitzada en l’acompanyament dels sectors cultural i artístic per al desenvolupament d’iniciatives amb impacte social.

 

L’estudi ha estat elaborat gràcies a les aportacions de més de 80 agents del sector cultural i entitats del sector social de la Comunitat Valenciana (citats en les primeres pàgines de la publicació, dedicades a la presentació i els agraïments). Identificar aquests agents clau va ser un dels reptes de la recerca desenvolupada en la primera fase del projecte per detectar necessitats compartides i bones pràctiques a partir d’audicions individuals i/o trobades grupals. L’objectiu d’aquest procés participatiu en el mitjà-llarg termini és produir un canvi a nivell autonòmic cap a una cultura més inclusiva en general, començant per les arts escèniques.

 

L’anàlisi de la realitat existent que ofereix aquesta publicació, presentada en la jornada oberta Impulsando la cultura inclusiva en la Comunidad Valenciana (Febrer 2021), suposa el primer pas en la configuració d’un full de ruta per avançar en la construcció d’una efectiva democratització cultural. Per facilitar la seva lectura, consulta i, sobretot, la seva aplicació, s’estructura en dos blocs:

 

 

> Primer bloc: Presentació del projecte Cultura+Social

 

En aquesta primera part s’esclareixen els fonaments, la missió i la metodologia per al desenvolupament d’aquest procés participatiu, posant en l’agenda una mirada inclusiva en el desplegament de les polítiques culturals en la Comunitat Valenciana.

 

 

> Segon bloc: Estudi-Diagnòstic

 

En aquest segon bloc es recull l’Estudi-Diagnòstic, explicant el procés de recerca participativa dut a terme, analitzant la informació recollida i arribant a una sèrie de conclusions, així com a la identificació de reptes compartits per traçar una proposta de pla d’acció que inclogui el desplegament d’actuacions i eines concretes.

 

 

Com a tancament, a més d’una proposta de futur i una bibliografia, en les conclusions finals s’assenyalen els principals esculls per a una cultura inclusiva: la falta d’una estratègia compartida i d’un lideratge institucional que prioritzi la implementació de polítiques públiques per fomentar la participació cultural de tota la població de forma efectiva.

 

En aquesta línia, Cultura+Social convida a tots els recursos del sector sociocultural autonòmic a cocrear eines per afavorir els drets culturals de totes les persones, especialment de les que tenen més dificultats per exercir-los i gaudir-los. En els seus primers mesos de desenvolupament, el projecte va ser mentoritzat per l’acceleradora pública Col·lab del Centre d’Innovació Las Naves de l’Ajuntament de València, a més de comptar amb el suport de la Diputació de València i la Fundació “la Caixa”.

 

Els propers objectius de Cultura+Social són consolidar una plataforma de treball per la cultura inclusiva que inclogui una web pròpia, accions de formació, un repositori de bones pràctiques i una taula de diàleg permanent. El projecte segueix obert perquè més entitats del sector cultural o social de la Comunitat Valenciana s’hi puguin sumar.

 


 

Data de publicació: 2021
Publica: Associació Adonar
A càrrec de: Patricia Blanco, Xochitl de León i José Manuel Álamo (Adonar)/Autoria i treball de camp; José Manuel Álamo, Christophe Charras i Melisa Wainberg/Assessoria metodològica; Claudia Escandell/Maquetació i disseny
En el marc de: Projecte Cultura+Social

 

Organitza: Associació Adonar
Col·labora: Ajuntament i Diputació de València, Las Naves i Obra Social “la Caixa”

 

Enllaç a l’estudi: culturamassocial/dossier-estudio-cs.pdf

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb arts escèniques i cultura inclusiva

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.