4 maig, 2021
Notícia

Fem Cultura. Pla de Drets Culturals de Barcelona

Barcelona impulsa un pla de ciutat per situar els drets culturals al mateix nivell d'altres drets fonamentals en el marc internacional de drets culturals de l’Agenda 2030.

El Govern municipal de Barcelona implementarà 9 mesures i 100 accions específiques per assegurar l’accés a la cultura, la participació i el dret a contribuir a la vida cultural de la ciutat amb el desplegament fins el 2023 del programa d’accions del pla “Fem Cultura”.

 

Aquest pla, impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), situa els drets culturals a l’altura d’altres drets fonamentals, des d’una perspectiva en què els vincles entre cultura i educació, cultura i tecnologia, cultura i innovació, i cultura i ciència constitueixin espais estratègics de projecció i de futur i, alhora, reforcin la vida democràtica de la ciutat.

 

Entitats, equipaments i teixit cultural i creatiu de la ciutat són, juntament amb les àrees i els programes municipals, actors claus en el disseny i l’impuls de les accions que es duran a terme per avançar en la posada en pràctica d’aquest nou marc de drets culturals.

 

Encaminat a impulsar noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals, amb aquest pla la ciutat es dota d’una política cultural amb consideracions centrals com l’accés, les pràctiques culturals, la innovació, la governança democràtica, el reconeixement de la diversitat, la creativitat, la producció cultural i l’enfortiment comunitari amb la ciutadania i els agents sectorials.

 

El Pla de drets culturals es desplegarà a través d’un seguit de mesures de govern i accions innovadores, vinculants i operatives, acompanyades d’una estratègia de comunicació específica (sota el lema “Aquí es fa Cultura!”) en defensa de drets tan fonamentals com l’exercici de la pràctica i la participació cultural lligada a l’educació, les cultures populars i tradicionals o l’accés a la informació, el coneixement i el patrimoni.

 

Les 9 mesures i missions de “Fem Cultura” són:

 

 

> Cultura als barris i acció comunitària: dret a les pràctiques culturals i les noves centralitats

 

Missió: enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona.

 

 

> Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural

 

Missió: impulsar el dret a la creació i la producció cultural en condicions de dignitat sociolaboral per a les persones treballadores de la cultura, mirant de mitigar la precarietat estructural, donant suport als processos de creació, impulsant noves vies de relació entre agents i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania.

 

 

> Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social

 

Missió: enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals, i incorporar nous vectors que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació.

 

 

> Cultura i educació: dret a la participació cultural i a l’educació pràctica i artística al llarg de la vida

 

Missió: avançar en el dret a les pràctiques culturals i a l’educació artística al llarg de la vida de la ciutadania a través de la creació d’una política pública transversal entre els àmbits cultural i educatiu.

 

 

> Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa

 

Missió: incloure la perspectiva de gènere en les polítiques culturals de Barcelona; avançar en el dret a la participació equitativa i a la representació diversa d’identitats culturals des de la perspectiva feminista, aplicant la perspectiva de gènere a tots els àmbits de les polítiques culturals de la ciutat.

 

 

> Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer

 

Missió: impulsar accions sostenibles per garantir el dret a la ciutat; impulsar l’espai públic com un dels escenaris principals de la vida cultural de la ciutat, tot garantint el dret a la ciutat i a la participació cultural de forma sostenible.

 

 

> Cultura i drets digitals: instruments i polítiques per a l’accés al coneixement, la transparència i la innovació digital

 

Missió: impulsar els drets digitals a partir dels usos de les noves tecnologies com a àmbit fonamental per garantir el dret a la participació, la transparència i l’accés a continguts culturals.

 

 

> Museus de ciutat: innovació, educació i dret a participar en el patrimoni cultural de Barcelona

 

Missió: reforçar els grans equipaments museístics i patrimonials de la ciutat com a espais de referència en l’articulació i la promoció del conjunt de drets culturals, i impulsar, en les seves estratègies, noves dinàmiques a l’entorn de l’accés, la creació, l’acció comunitària i els lligams territorials.

 

 

> Biblioteques de Barcelona (Pla director 2030). Dret a la lectura, accés a la informació i al coneixement i foment de noves pràctiques creatives

 

Missió: impulsar el dret a la lectura, al coneixement, a l’accés a la informació i l’ús de tecnologies a través de la xarxa de biblioteques com a espais fonamentals en la promoció de la cohesió social i del desenvolupament de les persones en igualtat d’oportunitats des de l’exercici dels drets culturals.

 

 

Entre les accions concretes hi trobem:

 

 

> Implementació de la sisena hora per a activitats artístiques.

 

> Gratuïtat dels museus per a la visita de les col·leccions permanents.

 

> Reforç de programes ja existents que encarnin la filosofia del pla com ara Barcelona Districte Cultural, En Residència, el Programa d’acció lectora de Biblioteques de Barcelona, l’estrategia cultural i educativa del Pla de Barris (i programes que vinculen cultura i educació com “Caixa d’Eines”) o les residències artístiques i científiques.

 

> Impuls de noves iniciatives que donin protagonisme als i les creadorxs com la Biennal Manifesta 2024 o el nou programa de beques, la creació de la Casa de la Música de Barcelona, l’impuls de la moneda cultural REC per a activitats culturals de la ciutat i el programa Baixos de Protecció Oficial per a usos culturals.

 


 

Dates: 2021-2023
Pla presentat al plenari del 30 d’abril del Govern municipal de Barcelona
Organitza: Institut de Cultura (Ajuntament de Barcelona)
Més informació, accés al document del Pla i al dossier de premsa: icub/pla-drets-culturals-barcelona